Cristiana Caira från White Arkitekter blir konstnärlig professor på Chalmers

Cristiana Caira, partner, styrelseledamot, senior uppdragsansvarig arkitekt och områdesansvarig för vårdarkitektur på Whites Göteborgskontor, får nytt prestigeuppdrag. Den 1 februari börjar Cristiana som konstnärlig professor på Chalmers. I sin nya roll ska Cristiana fungera som en länk mellan branschen och akademin och vara med och forma morgondagens vårdarkitektur.

Den 1 februari blir Cristiana Caira konstnärlig professor på Chalmers på deltid, med placering på Centrum för Vårdens Arkitektur. Tjänsten delas med kollegan Johanna Eriksson från Sweco i Malmö, och förutom sitt nya uppdrag på Chalmers så fortsätter Cristiana sitt engagemang på White på deltid. Ett upplägg som ger ringar på vattnet:

– Jag är så stolt över mitt nya uppdrag! En konstnärlig professor ska vara en bro mellan akademi och praktik. Då tycker jag att det är viktigt att man också är kvar i professionen. På så sätt kan jag verka för god vårdarkitektur både idag och i framtiden. Detta är något vi på White verkligen brinner för, vilket också märks på uppdrag så som Carlanderska Sjukhuset, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Psykiatrins Kvarter i Borås, Hälsostaden i Ängelholm, grönländska Nuuks psykiatriska klinik, säger Cristiana Caira.

Cristiana Caira har arbetat som arkitekt i 20 år, och intresserade sig tidigt för vårdarkitektur. På meritlistan finns såväl nationella som internationella projekt, så som den mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i Kongo som Cristiana och kolleger skapat tillsammans med nobelpristagaren Dennis Mukwege. Cristiana sitter som svensk representant i styrelsen för branschnätverket European Health Property Network. Cristiana har även utbildat på Chalmers, i just vårdarkitektur, de senaste åren.

 

Det som driver Cristianas intresse för vårdarkitektur är komplexiteten, och möjligheten att få vara med och skapa så bra vårdmiljöer för människor som möjligt. Hennes gedigna, praktiska erfarenheter inom området följer nu med till Chalmers. Som professor kommer Cristiana både att dela med sig av sin kunskap till kommande generationers arkitekter, men också till yrkesverksamma från både landsting och privata branscher, som vill vidareutbilda sig och uppdatera sig på aktuella frågeställningar.

 

– På Centrum för Vårdens Arkitektur kommer jag att arbeta med frågeställningar kring vårdlokaler, genom både forskning och utbildning. CVA har ett väldigt starkt renommé. Jag mötte till exempel nyligen en student från Turkiet, som sa att Chalmers är den bästa utbildningen i Europa för den som vill lära sig att planera vårdlokaler. Det gör mig glad, att jag kommer att befinna mig i en miljö dit folk vallfärdar för att de är intresserade av samma saker som jag, säger Cristiana.

Arbetet med vårdarkitektur innehåller många komponenter. Gestaltningen ska bidra till att människor mår bra, både patienter, besökare och personal. Ett sjukhus måste också vara funktionellt, både för människorna som arbetar där och för de som besöker det. För långa avstånd, krångliga samband och att personalen är för långt ifrån patienten är exempel på utmaningar som äventyrar patientsäkerheten, men som god vårdarkitektur kan lösa. Dessutom ska man hela tiden ha välmående i fokus, med aspekter som dagsljus, orienterbarhet, tillgång till goda utemiljöer, invändiga miljöer och konst. Under de kommande åren kommer branschen även att behöva ta nya kliv när det gäller klimat och resurseffektivitet, där till exempel träbyggnation kan var ett intressant forskningsområde. Ekonomi- och driftfrågor går ju förstås hand i hand, då projekten oftast är offentligt finansierade och kräver väl avvägda lösningar, som söker stöd i praktiken och forskningen och som endast kan skapas genom ett brett, multidisciplinärt samarbete.

 

På Chalmers ser man fram emot att få ta emot Cristiana och fortsätta arbeta med att ta fram morgondagens lösningar, säger Göran Lindahl som är föreståndare för CVA;

 

– Det känns jättebra att Cristiana börjar här hos oss! Vi har redan jobbat lite tillsammans och jag vet att det kommer att bli ett bra samarbete. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med henne. Cristiana tillför en kompetens som inte jag har, så hon kommer att vara ett värdefullt tillskott i både utvecklings- och utbildningsarbetet. Vi jobbar ju i gränslandet mellan akademi och praktik, så med Cristianas gedigna bakgrund inom praktiken kommer det här att bli ett väldigt bra möte.

Dela gärna!