Communityskolan – arkitektur för ett hållbart samhälle

På Opaltorget i Tynnered är arbetet i full gång med Räddningsmissionens nya skola, som ska öppna lagom till höstterminen 2021. Skolan ska inrymmas i Familjebostäders lokaler mitt på Opaltorget.

Här har vi vridit och vänt, granskat och synat de befintliga lokalerna i sömmarna, med en tydlig vision om att använda dem på bästa sätt. Allt för att tillsammans med Räddningsmissionen förvandla byggnaden till en modern skola som ger barn i Tynnered de bästa förutsättningarna för en god framtid.

Det här är ett otroligt viktigt projekt som jag känner starkt för. Jag tror 100 % på Räddningsmissionens initiativ, och det har hela tiden varit vår utgångspunkt att allt vi gör i projektet ska präglas av effektivitet och flexibilitet.
Anna Ekholm, ansvarig arkitekt i uppdraget

Fokus har legat på att hantera ytorna rätt, och vara lyhörda inför vad som krävs av en skola just på Opaltorget. I det arbetet har vi utvärderat, omvärderat och transformerat lokalerna för att ge dem sitt nya värde i en gemensam skola, som stärker och bidrar till hela området. Gestaltningen följer en tydlig röd tråd – gemenskap, med en mix av öppna och slutna ytor.

 

Skolan, som fått namnet Communityskolan, är utformad för att bli ”skolan mitt i byn”, och för att involvera en större del av samhället runt omkring än vad som är vanligt i dagens skolor. Genom att exempelvis ha läxläsningar och aktiviteter i anknytning till skolan hoppas Räddningsmissionen kunna knyta an föräldrar, idrottsföreningar och andra inom lokalsamhället till den icke-konfessionella skolan. Till höstterminen välkomnar man tre klasser i år sju, och på sikt hoppas man att kunna utöka antalet klasser i årskurserna 7–9.

Kontaktperson

Anna Ekholm

Anna Ekholm

Arkitekt

Göteborg

+46 31 60 86 88

Dela gärna!