CCBuild – en förutsättning för cirkulärt byggande

Återbruk är en av de mest effektiva metoderna för att minska branschens klimatpåverkan och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. Därför är det en självklarhet för oss att vara en del av CCBuild – Sveriges största samverkansarena med målet att stötta bygg- och fastighetssektorns omställning till cirkulärt byggande.

Bygg- och fastighetssektorn är en materialintensiv bransch. I dagsläget genererar den årligen cirka tolv miljoner ton avfall. Tusentals ton av det hade inte behövt slängas. Det hade kunnat få en ny design, ny funktion och ett nytt liv. Till följd av dagens linjära materialflöden försvinner det material till ett värde av 19 miljarder ur den svenska ekonomin varje år. Samtidigt orsakar utvinning och bearbetning av olika naturresurser enorma växthusgasutsläpp. Mot denna bakgrund råder det inga tvivel om att CCBuild (Centrum för cirkulärt byggande) är en viktig arena för att lyckas med klimatomställningen.

 

CCBuild initierades redan 2015 av IVL Svenska Miljöinstitutet med stöd från Vinnova. Målet är att minska gapet mellan vision och verklighet när det gäller cirkulärt byggande och att vara bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena som stödjer detta arbete. Sedan starten har CCBuild blivit ett nationellt nav för samverkan kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning med cirka 60 projektpartners.

Sedan starten har det skett en stor förändring vad gäller inställning till återbruk. Det märks tydligt att det finns en mycket högre kunskapsnivå nu och allt fler aktörer står redo att börja jobba med återbruk i praktiken.
Carina Loh Lindholm, projektledare på CCBuild.

– Antalet partners som ansluter sig växer stadigt och har fördubblats det senaste året, vilket är fantastiskt. Det behövs för att få lite mer storskalighet och större flöden, säger Carina Loh Lindholm, projektledare på CCBuild.

 

White har varit partners i CCBuild sedan år 2017. Partnerskapet omfattar allt från nätverksträffar och utbildningar till produktbank och marknadsplats, där köpare och säljare av både produkter och tjänster inom återbruk kan mötas. På nätverksträffen den 23 september kommer Lise-Lott Kolessar och Hanna Plato från White att föreläsa om hur de som arkitekter arbetar med cirkulärt byggande. Även Vasakronan medverkar för att ge exempel på hur de tillämpar nya cirkulära arbetssätt.

CCBuild är en förutsättning för att återbruk ska slå igenom i stor skala och för att det ska finnas både kvalitetssäkrat material och kunskap i omlopp. Var och en kan inte sitta på sin egen kammare och ha koll på tillgång och efterfrågan på material. Det är genom samverkan i hela kedjan vi uppnår reella effekter.
Sara Grahn, arkitekt och ansvarig för arbetet med CCBuild från White.

CCBuilds Marknadsplats är en digital plats för återbrukat material, där man kan lägga ut produkter till försäljning och söka efter återbrukbara produkter som är till salu. CCBuilds Marknadsplats förmedlar även tjänster som är relaterade till återbruk, såsom inventering och återförsäljning, frakt och logistik. Marknadsplatsen synkroniserar med Produktbanken, där man kan bygga sin egen databas över befintliga resurser samt ta hjälp av CCBuilds stöd för kvalitetsbedömning och återbrukspotential.

 

Arkitektens roll som möjliggörare

För att driva på klimatomställningen måste utgångspunkten i alla byggprojekt vara att ta tillvara på det befintliga, såväl kvarter, byggnader, rumsbildning som byggdelar och material, för att skapa ny design och attraktiva miljöer. Vi måste se befintliga byggnader som materialbibliotek fyllda av råvaror som kan förädlas, återbrukas eller återvinnas om och om igen.

Det handlar mycket om att se med nya kreativa ögon på det vi redan har. Att ha en förståelse för det befintliga och det befintligas värde.
Sara Grahn, White.

– En arbetslokal kan vara lika attraktiv, effektiv och stödja det arbete som ska ske i lokalen även om det är återbrukat material. Vår uppgift är att se till att transformations- och återbruksprojekt upplevs som minst lika attraktiva och formstarka som nybyggnation, fortsätter Sara Grahn, White.

 

Rätt utfört återbruk är en möjlighet att skapa formstark arkitektur till en lägre kostnad och med mindre belastning på miljön samtidigt som både kulturella och sociala värden kan bevaras och utvecklas.

 

– Arkitekten har en jätteviktig roll i att se värdet i befintliga material och kunna visualisera det för hyresgäster och fastighetsägare, säger Carina Loh Lindholm, CCBuild.

Arkitekten är den aktör som gör verklighet av återbruket och ger det lika högt värde som om man hade använt nytt material. Därför är vi mycket glada att White är anslutna till CCBuild.
Carina Loh Lindholm, CCBuild.

Contact Person

Sara Grahn

Sara Grahn

Arkitekt

Stockholm

+46 8 402 25 37

Dela gärna!