Bygglov för Örebro läns museum

Vi är glada över att Örebro kommun, byggnadsnämnden har beviljat bygglovet för om- och tillbyggnaden av Örebro läns museum. Tack vare ombyggnaden kommer muséet förses med ett nytt entrétorg och genom tillbyggnaden får byggnaden ett nytt flöde och plats för fler utställningsytor men även en förbättrad tillgänglighet.

På uppdrag av Region Örebro län arbetar ett team av arkitekter, ingenjörer, ljusdesigners, landskapsarkitekter, byggnadsantikvarier och sakkunniga inom tillgänglighet från oss med om- och tillbyggnaden av Örebro läns museum. Bygglovet är ett stort steg framåt i projektet som vi arbetat med sedan en tid tillbaka.

Första etappen av Örebro läns museum stod klart på 1950-talet och den andra på 1960-talet vilket gör den till ett ovanligt ungt byggnadsminne. Detta gör det till ett speciellt och spännande projekt som vi tagit oss an med respekt för Nils Teschs arkitektur och för länsmuséet som verksamhet.
Therese Eriksson, ansvarig arkitekt på White Arkitekter

Det nya entrétorget blir en ny mötesplats och skapar tillsammans med tillbyggnaden och den befintliga byggnaden en enhet som är välkomnande och lättorienterad vilket ger en tydlighet för besökaren. Tillbyggnaden som görs på museets atriumgård består av en utökning av det västra galleriet och ett tillägg med det nya norra galleriet. I och med tillbyggnaden kopplas västra och östra galleriet samman och gör att besökaren kan röra sig runt atriumgården men också vidare till muséets övriga delar.

Från atriumgården skapas nya siktlinjer som kopplar hela byggnaden mot slottet och Slottsparken. I entréhallen kommer ombyggnaden innebära att butik, reception och café möts i en enhet.

Byggnaden för Örebro läns museum är ritad av arkitekten Nils Tesch (1907-1975) och uppfördes i två etapper. Den första etappen stod färdig som en liten konsthall 1950. Den andra etappen som fullbordade planerna om ett länsmuseum stod färdig 1963.

 

Till vänster på bild syns Therese Eriksson, ansvarig arkitekt på White och till höger Brigitta Johansen, Museichef, landsantikvarie, Örebro läns museum.

Kontakt

Therese Eriksson

Therese Eriksson

Arkitekt, Processledare, Ställföreträdande kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 19

Dela gärna!