Bygglov för Motalas nya landmärke

Nu har bygglovet gått igenom för Facklan – det nya bostadshus som vi gestaltat och som ska stärka Motalas norra stadsdelar. Det som tidigare var några undanskymda närbutiker och outnyttjat grönstråk markeras med ett högt bostadshus med vattenutsikt som bidrar till ett levande lokalcentrum och en utvecklad park.

Uppdraget att komplettera ett bostadskvarter från 50-talet med nya tillgänglighetsanpassade lägenheter växte till att bli ett nytt landmärke som kan stärka stoltheten och nybyggarandan i Vätterns sjöstad. Kronan på verket och det som kommer att få det nya huset att symboliskt lysa som en fackla är cafélokalen högst upp. Det innebär också att detta för Motala unika hus och dess fantastiska utsikt kommer alla Motalabor tillgodo.

De viktigaste aspekterna i gestaltningsarbetet har varit att utforma bostäder som tar tillvara på det fantastiska läget med utsikt över Vättern, Motalas historiska stadskärna och Motala ström och samtidigt skapa en byggnad som fungerar i och bidrar till den befintliga närmiljön.

Jag är väldigt glad att projektet genomförs med tegelfasader. Ambitionen har varit att gestalta en dominerande byggnad som upplevs som slank och självklar i stället för stor och klumpig.
Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt på White

– Georg Varhelyis femtiotalslameller i gult tegel får med höghuset en ny kompis som inte är så främmande som man först kan tänka. Efterkrigstidens modernistiska bostadsområden var ofta utformade med en hög byggnad i centrum och så blir det nu i efterhand även här, säger Anders Ejdeholt.

White har arbetat med projektet från första skiss till bygghandling och bistått Bostadsstiftelsen Platen genom hela planarbetet i en så kallad byggherredriven detaljplan. Genom den rollen har vi kunnat samordna den komplexa och politiskt högintressanta planprocessen och tagit fram förslag, öppet diskuterat och analyserat olika vägval i projektet i samverkan med Motala kommun, Bostadsstiftelsen Platen och NCC. Vi står även för landskapsgestaltning och belysningskonceptet.

Resultatet av ett projekt av den här storleken bygger alltid på ett gott samarbete mellan många olika parter. Det är sådana här seriösa och engagerade fastighetsägare och byggare vi arkitekter drömmer om. Respekt, arbetsglädje och ett väldigt fint hus!
Anders Ejdeholt

Dela gärna!