Brf Life – ett bilfritt boende präglat av gemenskap

På uppdrag av Granitor Properties har vi ritat bostadsprojektet Brf Life i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund. Det bilfria projektet har utvecklats med syftet att skapa bättre förutsättningar för att leva utan klimatpåfrestningar och uppmuntra till gemenskap.

Nu flyttar de boende in i det Svanenmärkta lågenergihuset Brf Life. Den nya stadsdelen har som ambition att vara ett europeiskt föredöme och en plats som genomsyras av hållbarhet och livskvalitet. I linje med denna ambition är Brf Life en bilfri bostadsrättsförening och i stället för bilparkeringar så finns en laddstolpe till föreningens elbil och ett stort cykelfokus.

– Vi vill uppmuntra alla som bor i huset att välja hållbara transportmedel. Vi har en elbilspool och en cykelpool med elcyklar och lådcyklar som man bokar via husets app, och vi pratar även om att skapa ett erbjudande för att åka kollektivt. Det ligger en spårvägsstation här intill, säger Linn Runquist, projektchef för Brf Life på Granitor Properties.

Genom att bygga bilfritt minskar inte bara koldioxidutsläppen, det är dessutom möjligt att utnyttja ytor som annars går åt till parkering till exempelvis grönområden eller lekplatser. Trots det är det inte många bostadsbyggare och utvecklare som vågar ta risken att bygga bilfritt. Det är ett djärvt beslut av Granitor, men jag är jätteglad att de vågade och att vi kunde kroka arm med dem i detta.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Brunnshögs höga hållbarhetsambition visar sig även i projektet genom solcellsanläggning på taket, batterilagring i källaren och ett uppsamlingssystem som gör att regnvattnet kan användas till bevattning. Tack vare ett sopsugssystem transporteras sopor som rest- och matavfall från sopnedkast via rör i marken till uppsamlingscontainrar vilket gör att inga avfallsbilar behöver köra in i Brunnshög. Stadsdelen värms upp av en lågtempererad fjärrvärme där restvärme från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS nyttjas. Även Brf Life har anslutit sig till fjärrvärmenätet.

Boende som uppmuntrar till gemenskap
Projektet är utformat på ett sätt som ska hjälpa och uppmuntra de boende till gemenskap. I entrén finns en social hub, strategiskt placerad intill tvättstugan och cykelverkstaden där människor passerar, där boende kan mötas för att ta en fika eller umgås. Genom föreningens app kan de boende förutom att boka tvättmaskin, elcykel eller elbil även hitta gemensamma intressen, starta chattgrupper och ta hjälp av varandra.

På den gemsamma gården finns ett växthus med inkopplat vatten där de boende kan ägna sig åt odling. Flyttbara trädgårdsmöbler är utplacerade i grupper och på gården finns även ett utegym som de boende kan nyttja.

Genom att sätta ramarna i ett boende med hjälp av arkitektur så som vi har gjort i Brf Life, hjälper vi människor att vara sociala med varandra, och det tror jag är jätteviktigt. Det är när vi är tillsammans som vi fungerar som bäst.
Göran Wihl, ansvarig arkitekt, White Arkitekter

Kontaktperson

Göran Wihl

Göran Wihl

Arkitekt

Malmö

+46 40 660 93 06

Dela gärna!