Bostäder som social rättighet

I dokumentärfilmen PUSH, av den flerfaldigt prisade dokumentärfilmaren Fredrik Gertten, skildras hur bostäder har blivit en av världens högst värderade handelsvaror och vilka konsekvenser det får för såväl den enskilde som för utvecklingen av världens städer.

I filmen får vi följa Leilani Farha, jurist och FN:s särskilde rapportör för bostadsfrågor, och hennes arbete med att dokumentera varför så många inte längre har råd att bo, leva och verka i våra städer.

 

För att förena politiska ledare, näringsliv, akademi, NGOs, privata och ideella aktörer för att tillsammans verka för att bostäder åter ska ses som den sociala rättighet den är, har Leilani Farha startat rörelsen The Shift.

 

 

I våras anslöt sig Malmö, som första stad i Norden, till The Shift och White var inbjudna att delta under ceremonin. Whites kontorschef i Malmö, Martin Sundberg, berättar om varför företaget välkomnar stadens beslut:

 

– Som arkitektkontor har vi ett ansvar att skapa möjligheter och förutsättningar för många att bo, verka och delta i formandet av våra städer. Vi arbetar för att socialt och ekonomiskt hållbara värden, i mycket större utsträckning än vad de gör idag, ska prägla våra stadsutvecklings- och planprocesser.

The Shift i Almedalen

Under Almedalen bjuder White in till ett samtal i Arkitekturträdgården om hur vi i branschen som helhet bör agera för att medverka och ta ansvar för det perspektivskifte som The Shift vill åstadkomma. Välkomna till seminariet ”Hur skiftar vi perspektiv avseende synen på bostäder – från handelsvara till en social rättighet?” Arkitekturträdgården den 1 juli.

Kontakt

Martin Sundberg

Martin Sundberg

Arkitekt, Kontorschef

Malmö

+46 40 660 93 18

Dela gärna!