Nu släpps boken om Whites historia

Efter flera års arbete med research, intervjuer och genomsökningar i arkiv – nu har en 688 sidor lång och 2,3 kg tung bok om Whites historia färdigställts. Boken summerar Whites arkitektur under åren 1951 – 2018 och är en berättelse om den samhällsutveckling företaget varit och fortfarande är en del av.

– Boken ska ses som en berättelse om Whites historia genom tiderna fram till nu, inte som en projektrevy. Vi som träffat några ur den första generationens White-medarbetare har velat föra deras berättelser vidare till dagens generation, säger Magnus Borglund, före detta VD och styrelseordförande på White arkitekter, författare och den som varit projektledare för boken.

 

Förlaget Arkitektur Media skriver att ”White arkitekter har med sina tusentals projekt över två tredjedels sekel sedan 1951 bidragit till att forma det svenska samhället, men har samtidigt formats av samhällets utveckling. Det medarbetarägda kontorets grundläggande syn på samverkan och samhällsrelevans har fått förnyad styrka i en tid när hållbarhet blivit allt viktigare. Nu utkommer ett svenskt bidrag till den internationella arkitekturhistorien som är värt all uppmärksamhet från den som vill förstå både arkitektyrket och den moderna bebyggelsen”.

 

– Idén växte fram gemensamt i gruppen, berättar Magnus Borglund. Vi kände att det var hög tid att skriva ”den stora heltäckande boken” så länge det finns medarbetare som har några minnen av de tidigaste decennierna eller de som var med då. Sedan kände vi även behovet av att samla upp, sortera och digitalisera allt gammalt arkivmaterial.

 

Det stora arkitektkontoret är ett på många sätt typiskt svenskt fenomen och ett resultat av den stora skalan i den svenska efterkrigstidens byggande. Med många uppdragsgivare inom offentlig sektor har Whites projekt alltid legat mycket nära den svenska samhällsutvecklingen och den bostads- och fastighetspolitik som förts sedan 1951, då bolaget grundades, och framåt.

Så här kunde ett arkitektförslag presenteras i slutet av 60-talet. Östra Nordstadens entré som färdigställdes 1969. Tavla av Olle Zetterqvist.

Om författarna

Magnus Borglund har skrivit boken tillsammans med Claes Caldenby, arkitekt och professor i arkitekturhistoria vid Chalmers och fd White-medarbetare, Sten Imberg, arkitekt och en av de första tolv delägarna i White, samt Anna Barne, arkitekt på White, som svarat för bildhantering och den grafiska layouten av boken.

 

Boken finns nu att köpa hos Arkitektur Media.

Dela gärna!