Barns perspektiv viktiga i utformningen av vårdmiljöer

I Norge finns inget sjukhus dedikerat till barn och unga. Detta är ett ämne som debatteras i landet och bakgrunden till att vi bjöd in stiftelsen Arkitektforum for helsebygg till vårt kontor i Oslo för att tillsammans med dem diskutera barnsjukhus och delaktighetsprocesser för och med barn.

Arkitektforum jobbar för att sprida kunskap mellan arkitekter i Norge som arbetar med projekt inom vård. Under en period har forumet haft möten hos arkitektkontor runt om i landet för att diskutera olika frågor. På vårt kontor i Oslo samlades närmare 60 deltagare och bland gästerna fanns arkitekter, byggare, sjukvårdspersonal och anhöriga.

Vårdplanering är stora offentliga satsningar. Genom att arrangera möten som dessa vill vi lyfta vikten att bygga med hög arkitektonisk kvalitet, eftersom det är en investering både i hälsa och framtiden men också uppmärksamma vikten av ett kvalitativt arbete när man planerar för barn. Från brukarmedverkan till färdig byggnad.
Gina Bast Mossige, arkitekt, White Oslo

Under mötet presenterades bland annat Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg som vi har varit med att utveckla och som stod klart 2021. Sjukhuset är Sveriges största barnsjukhus och när det skulle byggas använde vi lek och samtal för att fånga barnens perspektiv och lät sedan deras önskningar leda utformningen.

­– Drottning Silvias barnsjukhus är ett utmärkt exempel där vi på White har lagt stor vikt vid att involvera barnen och lyfta deras engagemang och perspektiv i planeringsprocessen. Vi tog sedan vidare idéerna i designprocessen. Med debatten som råder kring barnsjukhus i Norge som bakgrund känns det extra viktigt att lyfta goda exempel som detta, säger Gina Bast Mossige.

Efter presentationerna deltog Jens Axelsson, arkitekt som bland annat arbetat med barn- och ungdomspsykiatrin i Borås och med ett nytt barnsjukhus i Storbritannien, i ett panelsamtal tillsammans med Jon Harald Hoff från Sonja Victorias stiftelse och Thea Koren från Sykehusbygg. Under samtalet diskuterades hur barn- och ungdomssjukhus kan planeras i Norge samt för- och nackdelar med sjukhus dedikerade barn och ungdomar.

För att kunna skapa trygga vårdmiljöer för barn är det viktigt att involvera barn och unga som ska vistas i lokalerna men också anhöriga i skapandeprocessen när barn- och ungdomssjukhus planeras. I det praktiska arbetet innebär det att integrera det som barnen säger i designen och hitta lösningar för det som barnen föreslagit.
Jens Axelsson, arkitekt, White Göteborg

­– Det kan handla om allt från att anpassa färgskalan till att skapa rum som är trygga med en ombonad känsla snarare än en typisk vårdmiljö, fortsätter Jens Axelsson.

I utformningen av barn- och ungdomssjukhus handlar det också om att skapa ytor som inte bara är typiska vårdmiljöer, utan rum för aktiviteter som musik eller socialt umgänge. Detta för att barnen ska känna sig friska och kunna leva ett vardagsliv. Det är viktigt att kunna lyfta det friska och ha ett salutogent synsätt. Även anhöriga spelar en central roll i planeringen av barn- och ungdomssjukhus som behöver utformas för att anhöriga ska kunna vistas nära barnen under vårdtiden och på så sätt bidra till trygghet.

­– För barn behövs en annan skapandeprocess som tar vara på barnens behov och önskningar då de är i större behov av anhöriga än vuxna patienter. Det är därför viktigt att anhöriga har en tydlig plats. På Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg finns det bland annat möjlighet att övernatta inne på vårdrummen och laga egen mat. Det finns också en soffa som enbart är till för föräldrar, på så sätt finns det alltid plats för dem, säger Jens Axelsson.

Kontaktperson

Gina Bast Mossige

Gina Bast Mossige

Arkitekt

Oslo

+47 902 694 08

Dela gärna!