Frukostseminarium i Örebro: Barnkonventionen i praktiken – ett värdeskapande verktyg för planering

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Därför arrangerar White i Örebro ett frukostseminarium om hur vi kan fördjupa vår kunskap och utveckla nya arbetssätt för en samhällsplanering med ett tydligare barnrättsperspektiv.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det handlar självklart om den myndighetsutövning som berör barn, men det handlar också om frågor som rör boende, utbildning, kultur, idrott, mobilitet, tillgång till natur och grönska, trygghet och meningsfulla sociala sammanhang. Med andra ord om barns livsmiljö – våra gemensamma frågor.

 

Detta kräver en helt ny kompetens om barn, unga och planering. Kommuner, byggaktörer och arkitekter behöver tillsammans fördjupa kunskap och utveckla nya arbetssätt för en samhällsplanering med ett tydligare barnrättsperspektiv.

 

Torsdag den 13 februari bjuder vi in till en frukost för att visa hur ett praktiskt tillämpande av barnkonventionen i samhällsplanering och planprocess kan se ut. Under seminariet får ni också ta del av ÖrebroBostäders boinflytandearbete med barn och unga.

 

Välkommen till en frukost ackompanjerad av framtidstro och inspiration!

 

Anmäl dig här

 

Var / När / Hur

Datum: Torsdag 13 februari
Tid: Kl. 07:30-09:00 (11:00)
Plats: Whites kontor / Olof Palmes torg 1A / Medborgarhuset / Örebro
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan för att kunna beställa rätt mängd frukost. Anmälan senast den 10 februari. Begränsat antal platser. Vid frågor kontakta [email protected]

 

Program

 

07:30 Ekologisk frukost och mingel

 

08:00 Tillämpning av barnkonventionen i samhällsplanering och planprocess – hur gör vi?
Whites Rebecca Rubin, arkitekt, Kristina Philipson, arkitekt, och Moa Lindunger, social hållbarhetsstrateg, har lång erfarenhet av arbete med jämställdhetsfrågor relaterade till form, barns rättigheter och jämlika livsmiljöer. I en inspirerande föreläsning visar de genom konkreta exempel hur samhällsplanering utifrån barnkonventionen kan skapa nya värden.

 

08.30 Upp till bevis
Kicki Hendahl, stadsdelsutvecklare på ÖrebroBostäder, berättar om boinflytandearbete med barn och unga. Att ge barn och unga möjlighet att påverka sin boendemiljö handlar om att skapa metoder och sammanhang där barn och unga blir hörda och konkret får vara med och påverka hur den fysiska miljön gestaltas.

 

08:50 Tid för frågor

 

09:00–11:00 Testtryck ditt projekt med barnrättsperspektiv
I anslutning till frukostseminariet, mellan 9.00–11.00, finns Moa, Kristina och Rebecca tillgängliga för dig att förutsättningslöst spåna kring ett projekt eller en satsning och hur detta skulle kunna utvecklas utifrån ett tydligare barnrättsperspektiv. 20-minuterspass. Boka din tid via [email protected]

 

Dela gärna!