Barn och unga i fokus i nytt kvarter i Vårberg

Tillsammans med Sveafastigheter utvecklar White Arkitekter bostadskvarteret Hemort i Vårberg. Inom konceptet görs tre riktade insatser för att sänka trösklarna till en lyckad skolgång, arbetsmarknaden och den egna bostaden.

I Vårberg växer ett nytt bostadskvarter fram, där fokus ligger på barn och unga. I bottenvåningen etableras en lokal normvidgande hub för lokala föreningar inom kultur och samvaro. Genom ett samarbete med Vakansa och lokala aktörer vidgar hubben utbudet och skapar en hemvist för fler. Här kommer barn i området att erbjudas läxhjälp och unga i åldern 16–29 år matchas med praktikplatser genom ett samarbete med jobbtorget Skärholmen. På så sätt blir det en chans för unga att få in en fot på arbetsmarknaden.

Dessutom byggs 20–30 av de 55 lägenheterna som prisrimliga hyrköpslägenheter, där boende får möjlighet att till ett förutbestämt pris köpa loss sin bostad inom fem år. På så sätt görs tre olika riktade insatser för att sänka trösklar till att lyckas i skolan, att komma in på arbetsmarknaden och till den egna bostaden.

Vi på Sveafastigheter bygger platsspecifika bostäder. Det innebär att vi för varje plats lyssnar in, analyserar och utformar våra bostäder och kvarter för att det ska bli livsmiljöer där människor trivs och mår bra, och som dessutom är klimatsmarta.
Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter

Byggstart för de 55 lägenheterna planers till 2025 men redan i höst kommer barnen i stadsdelsområdet erbjudas gratis läxhjälp, i samarbete med Lillholmsskolan och en organisation, för att stärka barnens kunskap inom matte, svenska och engelska.

Kvarterets tak kommer att prydas av sedum för att öka den biologiska mångfalden och de boende får en gemensam takterrass med utblick mot både stadsliv och naturslänt. Hemort blir en plats för umgänge – med såväl vänner som grannar.

Vårberg är ett fantastiskt område, med närhet till såväl natur som service och kollektivtrafik, dessutom med en stark lokal identitet. Med Hemort hoppas vi stärka både identiteten och de som bor i Vårberg ytterligare.
Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, och Robin Rushdi Al-Sálehi, specialist inom social hållbarhet, White Arkitekter och grundare, Vakansa

Dela gärna!