Barn medskapare när Västtrafik utökar älvrummet med nya färjehållplatser

Göteborgs stad och Västtrafik planerar att utöka färjetrafiken över Göta älv. När planeringsarbetet med att skapa nya och uppgradera befintliga färjelägen pågår får göteborgska elever i årskurs 1 och 4 vara med och bestämma hur hållplatserna ska se ut.

Barnens önskemål har tagits tillvara av arkitekter från White, som med extra fokus på barns perspektiv nu presenterar hur hållplatserna och framtidens älvrum ska se ut. För att möta det ökande resandet över älven på ett hållbart sätt planerar Västtrafik att addera eldrivna färjor till flottan och med tiden bli helt elektrifierade. Samtidigt planerar man att i framtiden utöka antalet färjehållplatser. Eftersom både vuxna, barn och unga använder och vistas på hållplatserna är barnens bidrag till utformningen en del av ett hållbart och demokratiskt stadsbygge.

Vi har låtit barnens idéer och behov genomsyra projektet, med grundinställningen att det som utgör en bra resandemiljö för barn ofta blir bra för resenärer i alla åldrar. Vi som arkitekter tar sedan ansvaret för helheten. Barnen verkade väldigt nöjda när vi presenterade vad vi kommit fram till, och det är vi också.
Egil Blom, ansvarig arkitekt på White

Med guidning av lärare och Kluster Periskop, ett kluster av barnkulturdesigners som involverar barn och unga i design och arkitektur, har eleverna i klass 1C på Bräckeskolan och klass 4A på Styrsöskolan fått berätta vad de tycker ska finnas på en färjehållplats. Resultatet är lättanvända och tydliga hållplatser med gott om plats för lek och rörelse, och komfort i form av regnskydd, sittplatser och tydlig belysning. Den utmärkande paviljongen i gestaltningen utgörs av stolpar i trä, placerade för att göra hållplatsen både trivsam och överskådlig. Resenärerna kan i god tid se inifrån paviljongen när en båt närmar sig.

 

För att skapa en röd tråd och kunna bevara och utnyttja flera befintliga flytbryggor både i Göta älv och längs med kusten i övriga regionen, önskade Västtrafik en utformning som kan byggas upp bit för bit i moduler. De karaktäristiska stolparna i Whites utformning kommer att utgöra en tydlig visuell identitet som resenärerna känner igen.

Kunskapen vi fått med oss under medskapandeprocessen med barn och unga kommer att vara värdefull för Västtrafik i den fortsatta planeringen och utformningen av våra framtida hållplatser.
Carolina Lundberg, arkitekt på Västtrafik

Bland barnens önskemål fanns sittbänkar, räcken, skyltar och tak, men också levande djur och möjlighet att bada. De flesta av barnens idéer gick att inarbeta i det slutgiltiga förslaget, om än inte alla.

 

– Vi valde att placera väntzonen med all tillhörande komfort och så mycket som möjligt av barnens idéer centralt på flytbryggan. Där går det att både leka, vänta och ha bra överblick utan att riskera att hamna i vattnet. Barn är kloka, och vi vuxna måste lyssna på rätt sätt. Med de nya hållplatserna får fler möjlighet att uppleva älvrummet och möta vattnet i Göteborg på ett nytt sätt, säger Egil Blom.

Contact Person

Egil Blom

Egil Blom

Arkitekt, Kvalitetsledare

Göteborg

+46 31 60 87 54

Dela gärna!