Års- och hållbarhetsrapport 2023

Trots geopolitisk oro och en svagare byggkonjunktur under 2023 ser vi hur kraven på hållbar omställning växer. Vi kan nyttja det redan byggda mer effektivt, bygga resurssmart, minska materialkonsumtionen och öka energieffektiviteten. På så sätt kan vi utveckla samhällen som skapar god livskvalitet. Vår mission att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv är mer relevant än någonsin. Vårt mål att all vår arkitektur är formstark och klimatneutral från 2030 ligger fast.

Vi satsar på forskning, utveckling och innovation i syfte att flytta gränser för oss själva och för branschen. Positive Energy Planning Process är ett exempel på hur vi genom F&U och innovation omvandlar kunskap till affärer som gör nytta för våra kunder.

Vi är stolta över att våra projekt uppmärksammas och är en inspiration för andra. Under 2023 utsågs vi till året arkitektkontor av världens största designsajt Dezeen och vi inbjöds att ställa ut vid arkitekturbiennalen i Venedig. Vårt fokus på hållbar arkitektur, design och stadsbyggnad genererar också internationella affärer.
Alexandra Hagen, vd

Samtidigt som den svenska marknaden varit svag under 2023 har vi upplevt en ökad efterfrågan på våra tjänster i England och Tyskland men också från andra delar av världen. Vi når framgång genom att stödja våra uppdragsgivare i deras affär och förflyttning. Vår övertygelse är att varje projekt har möjligheten att bidra till förändring. I vår års- och hållbarhetsrapport lyfter vi flera av de spännande projekt som vi haft förmånen att medverka till under 2023.

Med vår rapport visar vi att det är möjligt att uppnå klimatmålen. Vi ser en ökande trend för träbyggande framförallt inom vård och internationellt. Dessutom växer uppdragen inom återbruk och cirkularitet i skala, samtidigt som det blir allt viktigare att inkludera människor i planeringsprocessen och att integrera grönska för att skapa attraktiva, klimatanpassade och regenerativa livsmiljöer.
Anna Graaf, hållbarhetschef

Dela gärna!