Arkitektur och fastighetsrådgivning: ’one-stop shop’ ger samhällsekonomiska vinster både i offentlig och privat sektor

White och Svefa har undertecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans utveckla och erbjuda tjänster inom arkitektur, hållbarhet och strategisk fastighetsrådgivning. Det nya affärssamarbetet ökar förutsägbarheten avseende kostnader och kvalitet, samlar spetskompetenser hela vägen från gestaltning till förvaltning och är tillgänglig i alla svenska regioner.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners senaste Ekonomirapport är en lågkonjunktur på väg. Många kommuner och regioner har en ansträngd ekonomi och har behov att fokusera på genomförbarhet för att lyckas nå sina mål med stadsutveckling och hållbarhet. Detta har medfört ett ökat antal upphandlingar som efterlyser ett samlat erbjudande inom både arkitektur och strategisk fastighetsrådgivning.

”Vårt samarbete kommer av efterfrågan hos våra uppdragsgivare - offentliga och privata. Kombinationen av arkitektur, hållbarhet och fastighetsrådgivning är en möjliggörare i utvecklingen av väl gestaltade och hållbara livsmiljöer. Vi kan gemensamt erbjuda en större bredd och ökad affärsnytta för våra kunder. Målsättningen är att vara en partner som tillför värden på flera plan i processen att skapa hållbar byggd miljö." Alexandra Hagen, VD på White.
Alexandra Hagen, VD på White

Mikael Lundström, VD på Svefa, och Alexandra Hagen, VD på White Arkitekter (Foto: White)

Affärssamarbetet är unikt i Sverige, inte minst med tanke på den spetskompetens och den breda geografiska representationen som de båda aktörerna kan erbjuda. Det nya ”one-stop-shop”-samarbetet ska hjälpa offentliga och privata aktörer att jobba för att nå Agenda 2030-målen. Tack vare det nya samarbetet kommer marknadens aktörer att kunna anlita en enda rådgivare för att hjälpa dem att överlåta mark, utvärdera affärsmodeller och skapa städer som är långsiktigt hållbara, inte minst ekonomiskt och socialt.

 

”White och Svefa har tillsammans en unik position genom att vi kan erbjuda en oberoende samarbetspart som inte är bunden till ett visst koncept. Vi drivs inte av kortsiktiga projektvinster utan driver projekt med utgångspunkt i långsiktig lönsamhet där vi beaktar hållbarhet ur alla perspektiv. Genom att integrera strategisk fastighetsrådgivning genom projektens alla skeden kan vi säkerställa dess genomförbarhet”.
Mikael Lundström, VD på Svefa

Gestaltning av Konst- och arkitekturprogrammet för ”Råängen” i Lund (”Heaven” av konstnär Nathan Coley)

Ett beprövat affärssamarbete

I stads- och fastighetsutvecklingsprojektet ”Råängen” på Brunnshög är White och Svefa engagerade som rådgivare av Domkyrkorådet. Projektet reflekterar Svenska Kyrkans värdegrund och har som mål att förändra hur man ser på stadsplanering samt skapa och möjliggöra nya sätt att leva, lära och arbeta. ”Råängen” är en stadsdel som fullt utbyggt kommer att omfatta ca 1200 bostäder med tillhörande service och ett mindre inslag av verksamhetslokaler.

 

Presskontakt:
[email protected], 076 178 94 44

Dela gärna!