Årets FoU-magasin är här!

Nu lanserar vi vårt andra nummer av White Research Labs FoU-magasin med ny kunskap, nya verktyg och metoder från vår praktikbaserade forskning och utveckling. Här kan du läsa om våra 17 senaste WRL-projekt, intervjuer med våra fem doktorander samt en tankeväckande omvärldsanalys från Dsearch.

Sedan starten 1951 har vi varit engagerade i praktikbaserad forskning och utveckling som medverkar till att arkitektur och stadsbyggnad kan göra skillnad i samhället. Forskningen som finansieras av White Research Lab (WRL) är huvudsakligen kopplad till våra uppdrag och på så vis väl utspridd på företaget. De senaste tio åren har fler än 300 medarbetare varit engagerade i olika grad och representerade av hela spektrat från nyfikna nybörjare till fullfjädrade forskare.

– WRL-projekten är en viktig del av vår ambition att utveckla vår arkitektur, våra metoder och verktyg samt kunnande med hjälp av FoU i den dagliga verksamheten. I detta magasin har vi sammanställt de WRL-finansierade projekten som avslutats sedan 2020, då vårt första FoU-magasin gavs ut , säger Anna-Johanna Klasander, Forskning- och Utvecklingschef på White.

På White ser vi värdet av starka band till akademin. Vi har flertalet medarbetare som delar sin tid på kontoret med engagemang på olika universitet som professorer, lektorer, kritiker, ritsalshandledare och inte minst doktorander. I magasinet presenterar vi de fem medarbetare som doktorerar just nu samt en intressant omvärldsorientering från Dsearch, vår utvecklingsenhet inom computational design.

De för över kunskap och erfarenheter åt bägge håll. För oss innebär deras närvaro i akademin att vi får tillgång till spetskunskap likväl som till värdefulla nätverk med internationella förgreningar.
Anna-Johanna Klasander, Forskning- och Utvecklingschef

Den övergripande titeln för vårt fjärde FoU-program (2020 – 2024) är Informerad design. Men i stället för att vänta till programperiodens slut valde vi att dela med oss av nya insikter, samband och möjligheter längs vägen. I detta nummer kan du läsa om allt från livscykelanalysen som visar att Sara Kulturhus är klimatpositivt och metodik för dagvattenutredningar till hur viktig utemiljön är för helhetsinlärningen för våra barn och hur Augmented Reality kan informera designprocesser.

Läs tidningen här

Ladda ned PDF-versionen av vårt FoU-Magasin #2 här. Önskar du ett fysiskt exemplar? Hör av dig till [email protected], så ordnar det sig.

Vårt FoU-magasin #1 från 2020 hittar du här eller ladda hem PDF- versionen direkt här.

Kontaktperson

Anna-Johanna Klasander

Anna-Johanna Klasander

Forskning- och Utvecklingschef, Development director

Göteborg

+46 31 60 87 08

Dela gärna!