Är ett tryggt och levande Örebro en utopi?

Vi tror inte det. Men det krävs att vi samarbetar på nya sätt! Varmt välkommen torsdag den 9 mars kl 7.30–9.00 till ett frukostseminarium med inspiration och samtal kring arbetssätt och roller i framtidens stadsutveckling.

Tryggt, hållbart och levande är ord som finns i nästan varje stads vision. Trots att det är allmänt accepterade mål når vi dem sällan. Skälen är också välkända: Lagar, affärsmodeller och reglementen som sätter stopp och kalkyler som inte går ihop. Hur gör vi då? För att skapa hållbara, rättvisa och resurseffektiva städer så kan vi inte förhålla oss till system och ramar på samma sätt som vi alltid har gjort. På seminariet lyfter vi framgångsexempel från andra städer och presenterar pågående arbete för att flytta gränserna.

Klicka här för anmälan. 

Program

7.30 Ekologisk frukost och mingel
8.00 Seminariet börjar:

Flexibla fastigheter

Gustav Fornwall, White

En effektiv användning av det befintliga fastighetsbeståndet kommer att vara en nyckel för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Processen för ändrad användning upplevs av många krånglig och tidskrävande. Hur kan fastighetsägare, kommun och näringsliv samarbeta bättre? Gustav, planarkitekt på White, berättar om vägledningen ”Flexibla Fastigheter” och de sex åtgärdsförslag för större flexibilitet som White och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram.

En ny stadsutvecklingsroll
Åsa Bjerndell, White / CSAM

I stadsdelen Sofielund i Malmö har man genom att utmana gamla analysmodeller, roller och arbetssätt skapat Sveriges första kulturljudzon. En zon där kulturen och produktionen får fortsätta ta plats – och låta ostört! Åsa är också en av initiativtagarna till tankesmedjan CSAM som genom utställningarna Levande bottenvåning, Blandstadens Taktik och Nosiy Neighbours pekar på skillnaderna mellan stadsbyggnadsideal och den byggda miljö som blir resultatet av de processer och värdemodeller som vi använder för att utveckla våra städer.

Ca 8.40 Panelsamtal och reflektioner – En ny stadsutvecklingsroll?
Jenny Eriksson, fastighetskonslut, Fastighetsägarna
Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg, Örebro kommun
Armina Ilijasevic, VD, City Örebro
Åsa Bjerndell, arkitekt, White

Samtal med möjlighet att ställa frågor.

Tid och plats

Datum: Torsdag 9 mars
Tid: 7.30-9.00
Plats: Whites kontor i Medborgarhuset, Olof Palmes Torg 1A, Örebro.
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan för att kunna beställa rätt mängd frukost.
Övrigt: Seminariet kommer inte att spelas in. Det går inte att delta digitalt.

Kontaktperson

Oskar Widlund

Oskar Widlund

Projektledare, Kontorschef

Örebro

+46 19 670 22 17

Dela gärna!