App låter stadens invånare påverka stadsutvecklingen från mobilen

Under hösten ordnade White tillsammans med Göteborgs universitet en innovationstävling för studenter – White Innovation Challenge. Målet var att under fyra månader skapa innovativa koncept för att stärka stadsplaneringsprocessen som kan utvecklas till digitala tjänster som bidrar till att göra städer mer hållbara.

Tävlingen drevs tillsammans med utbildningsprogrammet Master in Digital Leadership vid Göteborgs universitet. Programmet är det första av sitt slag i Europa. Kurserna (Innovation for the Digital Economy och Digital Infrastructure) har pågått under höstterminen 2018. Utbildningen har bestått av föreläsningar och seminarier, samt ett större projekt där White Innovation Challenge utgjort projektdelen. Det vinnande laget presenterades den 17 januari och belönades med ett första pris på 25 000 kronor.

 

En jury bestående av Björn Siesjö (Göteborgs stadsarkitekt), Anna Graaf (hållbarhetschef på White), Jacob Sahlqvist (marknadschef på White), Peter Leuchovius (digital strateg på White) samt Jonas Runberger (konstnärlig professor på Chalmers och ansvarig Dsearch på White) har utvärderat ett brett spektrum av koncept utifrån olika kriterier:

 

– Hur bra är förslaget i förhållande till flera av utmaningarna i stadsutveckling, t.ex. frågor om förtätning, resursanvändning och medborgarnas deltagande?
– Vilken potential har förslaget att realiseras i framtiden och hjälpa arkitekter, stadsutvecklare och medborgare att arbeta för att skapa hållbara olika städer?
– Hur innovativt är förslagets koncept i förhållande till befintliga lösningar och idéer?

Kombinationen med att informera och samtidigt bjuda in till dialog är väldigt väl genomförd. Ett väl genomarbetat förslag som är nära att kunna förverkligas – allt ur en känsla av genuint engagemang att skapa en bättre stadsmiljö för alla.
ur juryns motivering

Det vinnande förslaget heter Engage 4 Change, en app som låter stadens invånare påverka stadsutvecklingen direkt från sin mobiltelefon. Via appen kan alla få information om vilka stadsbyggnadsprojekt som är inplanerade eller under byggnation via en karta och interagera med planerare, arkitekter eller byggherrar för att dela med sig av sina tankar, önskningar och synpunkter på stadsutvecklingsprojekt. Engage 4 Change är skapad av studenterna Adelina Fernström och Maria Weise, som båda blev väldigt glada över segern.

Juryns motivering

”Engage 4 Change takes on the lack of citizen engagement in city development with a worked through idea and unmistakable passion.

The concept is presented as an easy to understand app where people can learn  about planned development projects and get engaged in various ways. The underlying platform shows great promise for actors in city development to interact with the citizens they affect and make more informed decisions.

We hope the duo behind Engage 4 Change will continue their work and believe you have an important role to play in developing our future sustainable and diverse cities.”

Bild från höstens Hackaton där idéer växte fram till många kreativa och intressanta förslag.

Kontakt

Peter Leuchovius

Peter Leuchovius

CIO

Göteborg

+46 31 60 86 03

Dela gärna!