Anrikt och modernt på samma gång – nu invigs KTH:s nya lärandemiljöer efter varsam renovering

Drygt hundra år efter att KTH vid Vallhallavägen i Stockholm byggdes har lokalerna genomgått en varsam renovering, för att möta verksamhetens förändrade behov. En kreativ mötesplats där undervisningen sker med modern pedagogik, teknik som stödjer undervisningsformerna och trevliga studieytor för studenterna. Idag onsdag den 19 april invigs de nya lokalerna.

KTH:s campus vid Vallhallavägen i Stockholm etablerades 1917 när man flyttade in i den ikoniska byggnaden, ritad av arkitekten Erik Lallerstedt. Sedan huvudbyggnaden invigdes för över hundra år sedan har den haft kvar sin kärnverksamhet och funktion vilket varit undervisnings- och studielokaler. Ett antal större renoveringar och ombyggnationer har ägt rum genom åren och den senaste skedde 1996. Byggnaden är klassad som byggnadsminne, vilket ställer höga krav på antikvarisk hänsyn. Idag onsdag den 19 april invigs de nya lärandemiljöerna.

Huvudbyggnaden är en av de symbolbyggnader som finns på campus med stort värde för KTH som verksamhet. Vi har gjort en investering i att vårda och utveckla ett kulturarv, vilket i sig är en hållbar insats.
Marika Strömberg, arkitekt och projektledare på KTH:s fastighetsavdelning

– Fokus under de fem årens projektproduktion har varit nya pedagogiska metoder och ett stort internt arbete med implementering av cirkulära arbetssätt. Det har även gett stor impact på andra projekt på campus, säger Marika Strömberg.

White har sedan 2017 arbetat med ett inredningsuppdrag med målet att utveckla och förädla KTH:s huvudbyggnads undervisnings- och studiemiljöer samt publika miljöer. Den moderna pedagogiken med ett mer aktivt deltagande och en större interaktion mellan studenter och lärare kräver att undervisningslokalerna utformas annorlunda. Pandemin öppnade nya möjligheter och ställde nya krav både på rum och teknik.

Det är ett privilegium att få ge en anrik byggnad nytt liv. Ombyggnaden har varit en stor satsning från KTH som sätter undervisningsmiljöerna i fokus och bygger för framtiden. Tillsammans har vi arbetat med ett komplext uppdrag som krävt nära samarbete med verksamheten och övriga discipliner.
Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White

Att studenterna ska kunna mötas, studera tillsammans och umgås är en viktig del av utbildning och utveckling. Huvudbyggnaden har många biytor som inte utnyttjades till fullo. White har tittat på att utveckla dessa med bättre akustik, belysning och inredning för att skapa nya mötesplatser för studenter.

Byggnaden har genomgått en genomgripande omvandling där rummens funktion, teknik, akustik och belysning har förnyats. I arbetet har Whites målbild varit att tillföra en nutida årsring i tydlig samklang med byggnaden. Gestaltningskonceptet bygger på att KTH:s långa tradition, starka historia, idé och kvalitet ska vara synligt i lokalerna. Inredningen ska kännas inspirerande, förmedla kvalitet, hållbarhet och långsiktighet och ha en nutida funktion och uttryck. Stor vikt har även lagts på funktionalitet, flexibilitet och smarta lösningar som är lätta att använda.

I arbetet med undervisningsmiljöerna har långsiktig hållbarhet varit central. Nya behov har krävt ny inredning medan den befintliga inredningen har kunnat återbrukas i andra lokaler. Ny inredning har valts utifrån cirkularitet och låg miljöpåverkan. Tilläggen är väl integrerade, harmonierar med husets ursprungliga karaktär och är i linje med det vårdprogram för huvudbyggnaden som Reichmann Antikvarier tog fram 2018.

Arbetet har skett i nära dialog med referensgrupper, där både beställarorganisationen och studenter har funnits representerade.

Dela gärna!