Anna Graaf utvald till regeringens delegation för cirkulär ekonomi

Idag utsåg regeringen fyra nya ledamöter till delegationen för cirkulär ekonomi och vår hållbarhetschef Anna Graaf är en av dem.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för omställningen och synliggöra näringslivets möjligheter i detta.

Det är med stor glädje som vi idag utser fyra nya ledamöter, som med sin kunskap och kompetens kan bidra till att skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi.
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Anna Graaf och de övriga ledamöterna har valts in för att de har fokus på de materialströmmar som regeringen prioriterat i sin strategi för cirkulär ekonomi. Ökad cirkularitet är också en av grundpelarna i Whites färdplan för en klimatpositiv framtid, som vi lanserade förra året.

Jag är väldigt glad och stolt över att ha fått det här förtroendet. Det ger en stor möjlighet att verkligen kunna påverka Sveriges omställning mot en mer cirkulär ekonomi. Byggsektorn använder stora mängder material och jag tror att mina praktiska erfarenheter från branschen kommer att vara till stor nytta i delegationens arbete.
Anna Graaf, hållbarhetschef på White

Omställningen till en cirkulär ekonomi har stor potential att minska resursanvändningen och är en strategi som bidrar till en utveckling i linje med Agenda 2030 likväl som de nationella klimat- och miljömålen. Annika Strandhäll menar att Sverige behöver öka takten i den gröna omställningen genom ekonomiska incitament för näringslivet att satsa på cirkulära lösningar, till exempel återbruk, återvinning och reparation.

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet med övriga ledamöter och att tillsammans kunna bidra till en snabbare förflyttning och omställning. Att bättre hushålla med jordens resurser är nödvändigt för att nå klimatmålen och för att minska påverkan på miljön och den biologiska mångfalden, säger Anna Graaf.

Kontaktperson

Anna Graaf

Anna Graaf

Hållbarhetsspecialist, Hållbarhetschef

Göteborg

+46 31 60 86 28

Dela gärna!