Andraplats i markanvisningstävling med social hållbarhet i fokus

Whites och Erik Larsson Byggs förslag Omtanke i markanvisningstävlingen för kvarteret Öljetten i Södra Munksjön, Jönköping tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen av Södra Munksjön. Med social hållbarhet som drivkraft har tävlingsförslaget nu prisats med en andraplats.

Tävlingsförslaget Omtanke bygger på just omtanke; omtanke om varandra, omtanke om det gemensamma, omtanke om stadsdelen och omtanke om planeten. Ett grannskap som formas av de boende och omformas med dem. Med en utformning som ger möjligheter att lära känna varandra i kombination med en stor flexibilitet i bostädernas utformning och storlek, skapas ett kvarter med plats för alla oavsett skede i livet.

Vi ser en spännande utveckling där vi har möjlighet att producera bostäder på ett sätt där fler har möjlighet att flytta in genom flexibel utformning och storlek. Framåt hoppas vi att fler väljer upphandlingar som fokuserar på social hållbarhet.
Daniel Claesson, projektutvecklare på Erik Larsson Bygg.

Ambitionen var att skapa ett levande kvarter och ett starkt grannskap för alla genom en gestaltning som gör grannar synliga för varandra och sänker tröskeln för interaktion. En plats för spontana möten och ögonkontakt där människor lär känna varandra och på så sätt ökar både trivsel, gemenskap och trygghet.

 

Öljetten är format utifrån omtanke och ett stöttande grannskap som ska bidra till starten för en stark, social och sammanhållen samhällsutveckling av Södra Munksjön. Tävlingsförslaget tog avstamp i att arbeta med frågan om huskurage. Här ska vi skapa förutsättningar för ett kvarter där grannar känner tillit till varandra och löser gemensamma utmaningar tillsammans genom att synas och bli sedda.

En stark samsyn på social hållbarhet mellan oss och Erik Larsson Bygg var avgörande för att detta unika förslag skulle kunna ta form.
Lisa Wistrand, kulturgeograf och hållbarhetsstrateg på White.

Markanvisningstävlingen bestod av två delar, där vi genom vår sociala idé kvalade vidare till den finala tävlingen där vi fick förverkliga denna i gestaltning och utveckling av kvarteret. Förslaget fick en andraplats i tävlingen, med juryns motivering:

 

”Förslaget Omtanke, som juryn valt att utse till andrapristagare, tar ansvar för uppgiften för social hållbarhet genom att bygga in mänskliga möten tydligt i strukturen: livet i ögonhöjd i vardagen. Juryn uppskattade idén med möjlighet att till viss del bygga själv, att bestämma storlek på lägenhet och ge möjlighet till förändringar och därmed skapa möjligheter till ett ökat kvarboende över tid. Förslagets ljusa innegård och inbjudande släpp mellan stad och gård är mycket lockande.”

Dela gärna!