Alexandra Hagen väljs till ny ordförande för Sweden Green Building Council

På stämman den 15 maj valdes Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, till ordförande i Sweden Green Building Council – Sveriges ledande organisation inom hållbart byggande.

Alexandra Hagen har tidigare varit ledamot i organisationens styrelse och tar nu plats som ordförande.

– SGBC samlar drivet från mer än 400 aktörer med koppling till bygg- och fastighetsbranschen. Att medlemsantalet och verksamheten växter tyder på att hållbarhetsfrågan växer. Omställningen av bygg- och fastighetsbranschen är avgörande för ett hållbart Sverige och engagemanget bland branschens aktörer ökar, säger Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter och SGBC:s nya styrelseordförande.

SGBC spelar en viktig roll som plattform för diskussion, samverkan, kunskapsspridning och utveckling av verktyg som stödjer branschens förflyttning. Jag är glad över förtroendet få rollen som ordförande och ser fram emot att bidra till ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med styrelse, ledning och medlemmar.
Alexandra Hagen, VD på White Arkitekter och SGBC:s nya styrelseordförande

– Samtidigt förändrar ny lagstiftning och teknik förutsättningarna för utvecklingen. SGBC spelar en viktig roll som plattform för diskussion, samverkan, kunskapsspridning och utveckling av verktyg som stödjer branschens förflyttning. Jag är glad över förtroendet få rollen som ordförande och ser fram emot att bidra till ett hållbart samhällsbyggande tillsammans med styrelse, ledning och medlemmar, fortsätter hon.

Om Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar de för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Med SGBC finns experter, företag och organisationer från hela landet som alla arbetar arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Kontaktperson

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Dela gärna!