​White vinner markanvisningstävling för Österskans i Halmstad

Vinst i tävlingen om Österskans i Halmstad. Genom flytten av bussterminalen till nya resecentrum öppnas en fantastisk möjlighet att omgestalta Österskans från trafikplats till central mötesplats med människan i fokus. Med det vinnande förslaget återskapas Österskans som en självklar plats i ett levande Halmstad.

Vår ambition har varit att koppla samman existerande stadsrum till ett sammanhängande offentligt rum längs Nissanstråket. Ett nytt centralt kulturtorg ska erbjuda en saluhall till stadslivet, soldäck vid Nissan, gångbryggor och bastu vid Picassoparken samt en utsiktspunkt mot havet från tornets skybar.
Hans Forsmark, ansvarig arkitekt

En hög byggnad vid brofästet markerar skärningspunkten mellan den gamla huvudvägen, handelsstråket och kulturstråket längs Nissan. En byggnad som med en spännande, varierande, silhuett blir ett nytt framträdande landmärke

 

 

Vi tror att den nya byggnaden och sättet den knyter ihop parker, stadsbibliotek och teater kan ge Halmstad en central mötesplats och samtidigt bidra till att vända staden mot Nissan.
Jenny Axelsson (C), kommunalråd och juryns ordförande

På sydsidan av byggnaden skapas ett urbant parkrum i gynnsammaste solläge vid Nissan. Genom att kanta stråket invid Picassoparken med trädäck och bryggor öppnas vattenytan upp för Halmstadborna. En publik bastu attraherar ytterligare och möjliggör vattenkontakt även på vinterhalvåret.

 

Det nya hotellet, mitt i stan invid Nissan, sticker ut. En unik upplevelse som i sig lockar till ett besök i Halmstad.

Dela gärna!