Inom temat Reimagine Materials samlar vi frågor kring vilka material som bygger våra städer. White har ambitionen att uppnå nolltolerans för utsläpp i alla projekt, stora som små, och för att nå dit krävs ett utforskande av outnyttjade resurser. Det här är några av de projekt som vi och våra samarbetspartners bjuder in till samtal om på H22.

Stortorget 13: cirkulära materialflöden

Whites expolokal, som delas med NCC, är inredd enbart med spillmaterial från byggen. Efter H22 kommer materialet att återgå och bli en del av framtida anläggningar. Genom att betrakta materialen som omger oss som råvaror och inte som färdiga produkter kan vi omvärdera deras funktion, och nya lösningar uppstår.

– Det är en spännande utmaning som sätter fart på kreativiteten, berättar Martin Pålsson, inredningsarkitekt på White och ansvarig för lokalens utformning.

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”The Flow” på Stortorget 13 den 1/6 kl 14.30-16.00
Anmäl dig på [email protected]

Martin Pålsson

Martin Pålsson

Inredningsarkitekt, Gruppchef

Malmö

+46 40 685 94 52

H22-stolen

H22-stolen är mässans signaturmöbel och kommer att synas runt om i stan under expotiden. Stolen, som är formgiven av Markus Magnusson på White i Malmö, är tillverkad uteslutande av återanvänt spillmaterial från byggarbetsplatser. Den gjuts på plats på bygget i en rationell process som NCC och White har utformat tillsammans. Alla material är standardprodukter som blir över på vanliga byggen – betong, trä och gjutformar av rör.

– Det här är en utmärkt design för oss att jobba med. Vi kommer att kunna tillverka flera hundra pallar lagom till H22 expo, berättar Johan Eriksson, platschef vid NCCs bostadsbygge vid Pålsjö Äng i norra Helsingborg.

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”H22-stolen” på Stortorget 13 den 1/6 kl 14.00-14.30
Anmäl dig på [email protected]

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 54

Barnens modellverkstad

Låt barnen skapa i modellverkstan. Kanske är de blivande arkitekter?

Välkommen på modellverkstad på Stortorget 13 den 4/6 kl.11.00-14.00.
Anmäl dig på [email protected]

Anna Eklund

Anna Eklund

Landskapsarkitekt

Malmö

+46 40 660 93 16

WhyWood?

Varför ska vi bygga i trä? Numera är det allmänt känt att vi bör öka användandet av trä som förnyelsebart och koldioxidbindande byggnadsmaterial för att klara klimatomställningen. Men träet har utöver det en lång rad andra positiva egenskaper och fördelar. Genom en utställning av genomförda träprojekt, både från White och NCC, undersöker vi varför valet av byggnadsmaterial föll på just trä och på vilket sätt det lyfter arkitekturen, bidrar till en positiv upplevelse och ett lyckat slutresultat. Varmt välkomna!

Vill du veta mer?
Besök ”WhyWood? – samtal och vernissage” på Stortorget 13 den 13/6 kl 15-17
Anmäl dig till [email protected]

Joakim Allerth

Joakim Allerth

Arkitekt

Malmö

+46 40 685 94 70

Möjligheter vid utveckling och renovering av miljonprogrammens bostadsområden

Välkommen till ett samtal om de möjligheter som finns i samband med utveckling och renovering av miljonprogrammens bostadsområden. Föreläsningen spänner från historiken bakom miljonprogrammet till konkreta fysiska åtgärder med reflektion kring hur de bidrar till områdets hållbara utveckling. White delger angreppssätt, process och exempel från Stockholm, Göteborg, Örebro och Lindesberg.

Vill du veta mer?
Delta i seminariet ”Möjligheter vid utveckling och renovering av miljonprogrammens bostadsområden” på Stortorget 13 den 21/6 kl 13.00-15.00!
Anmäl dig på [email protected]

Elin Sandström

Elin Sandström

Hållbarhetsspecialist, Processledare, Gruppchef

Örebro

+46 19 670 22 16

Hur säkerställer vi en hållbar materialförsörjning för ett växande Skåne?

När Sverige växer och vi blir allt fler ökar efterfrågan på material för att bygga bostäder, sjukhus och viktig infrastruktur. Det ställer också krav på att vi har en hållbar materialförsörjning som är positiv för miljön, klimatet och vår planet.

2027 beräknas 1,5 miljon människor bo i Skåne och drygt hälften av dem i Malmö-Lund området. Region Skåne bedömer att 6 000 nya bostäder och utvecklad infrastruktur behöver byggas inom en nära framtid. För att kunna bygga hus, skolor, vägar och järnväg behöver vi stenmaterial. Skåne är rikt på mycket, men inte på stenmaterial i de delar av Skåne där allra flest vill bo.

Behovet bergmaterial till vägar, bostäder och infrastruktur är stort och kommer att vara stort under många år framöver. Kunskapen om detta finns, men vad som saknas är en väl förankrad materialförsörjningsplan för regionen med officiell status, en plan för att säkerställa att storstadsregionerna inte står utan byggmaterial när städerna växer.

Vill du veta mer?
Välkommen till ett rundabordssamtal kring förutsättningar för ett växande Skåne den 22/6 klockan 11.00-13.00
Anmäl dig på [email protected]

Från Minecraft till digital projektering

Gillar du Minecraft och andra spel? Är du nyfiken på hur byggbranschen använder sig av digital teknik? Byggbranschen använder många olika digitala verktyg för att projektera och skapa en digital tvilling innan spaden sätts i marken. Är du nyfiken på att veta mer, välkommen att titta förbi Stortorget 13, där du bland annat får lära dig mer om virtuell design och produktion (VDC).

Vill du veta mer?
Välkommen till Stortorget 13 den 28/6 kl 13.00-17.00!
Anmäl dig på [email protected]

Embrace the City

Hur börjar förändring? Vad driver utveckling? Inte en person, inte en innovation. Vår övertygelse är att verklig förändring uppstår när många människor samverkar, när väven av tankar och idéer blir tillräckligt tät för att mönster ska uppstå.

Embrace the City