Under temat Unleash Connectivity samlas projekt som använder innovativ teknologi för att bygga smartare städer på ett smartare sätt. Till exempel hur man kartlägger och arbetar datadrivet för att planera och bygga hållbart – både social och miljömässigt.

ReCapture

White ReCapture är ett effektivt sätt att med hjälp av 3D-scanning inventera en byggnads återbrukspotential. ReCapture upprättar en digital kopia av byggnaden samtidigt som återbruksexperter identifierar vilka material och delar den består av. Genom att integrera återbruk i designprocessen gör vi det enklare att genomföra det i stor skala.

White ReCapture skapar förutsättningar för fastighetsutvecklare att nå sina egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor.

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”Digitalisering – ett avgörande kugghjul i klimatomställningen” på Stortorget 13 den 15/6 kl 15.00-17.00
Anmäl dig på [email protected]

Square Meter

Alla verksamheter behöver utrymme, men ingen behöver tomhet. Därför är outnyttjade ytor dåliga på alla sätt. De kostar pengar. De innebär att onödiga kvadratmeter byggs. Dessutom slukar tomma rum energi i stället för att främja möten och skapa en attraktiv miljö.

Konceptet Square Meter innebär att sensorer samlar in data om hur en lokal används under en begränsad tid. Sensorer mäter flöden och närvaro och resultaten analyseras och vägs samman med arkitektens rumsliga kompetens. Resultatet blir ett förslag på hur lokalen kan optimeras – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Vill du veta mer?

Linda Mattsson

Linda Mattsson

Arkitekt, Kontorsledning

Stockholm

+46 8 402 25 62

Arkitektens roll i den digitala världen

Digitaliseringen innebär nya möjligheter för arkitekter att skapa värde för sina kunder och slutanvändare, och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt som branschen kämpar för att gå mot mer hållbarhet och lönsamhet, och i detta skifta sitt traditionella fokus från byggnader och miljöer som projekt – till produkter och tjänsteplattformar i en hållbar livscykel. I denna föreläsning presenteras spaningar och exempel på olika roller som arkitekter kan ta, och redan tar, på branschens förändringsresa – utifrån perspektivet hos Whites digitala affärsutvecklingschef.

Vill du veta mer?
Kom på föreläsningen ”Arkitektens roll i den digitala världen”
på Stortorget 13 den 9/6 kl 10.00-10.45!
Anmäl dig på [email protected]

Barnworkshop: digitalt modellbygge, VR och 3D-printing

Bygg en digital modell, gå in i den genom VR och se hur 3d-printning fungerar i praktiken.  Låt barnen skapa i modellverkstan. Kanske är de blivande arkitekter?

Vill du veta mer?
Välkommen att titta in på Stortorget 13 den 18/6 kl 11.00-14.00!
Anmäl dig till [email protected]

Navid Christensen

Navid Christensen

Arkitekt, Gruppchef / Metodikledare kontor

Malmö

+46 40 660 93 38

Positive Energy District

Städer står för 70 procent av globala koldioxidutsläpp. Att skapa energipositiva stadsdelar är en viktig del i att lyckas med klimatomställningen. Lyssna på White arkitekters erfarenheter med Uppsala Business Park och bostadsområdet Tamarinden i Örebro, som båda utvecklas till energipositiva stadsdelar.

Genom samverkan, kunskapsdelning och delaktighet kan energipositiva stadsdelar ta form redan idag. I lunchseminariet berättar Andreas Eggertsen Teder om Positive Energy District Uppsala Business Park, ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. UBP är ett exempel på transformation av befintlig stadsdel med stor andel industribyggnader som planeras att utvecklas till en energipositiv stadsdel.

En energi- och klimatstrategi arbetas fram och beslutsunderlag tas fram för beslutsfattare, nya samverkansformer etableras och affärsmodeller prövas. Hör om viktiga principer för att realisera PED-projekt i befintliga områden genom att energi delas mellan konsumenter och producenter, återvinning av spillvärme samt förflyttning och lagring av energi mellan byggnader med olika behov.

Tamarinden i Örebro växer fram som en energipositiv stadsdel. En hel stadsdel utvecklas med framtidens energilösningar för att påskynda omställning till hållbara städer samt att bättre klara elektrifieringen av samhället. Ett AI-system väljer det energialternativ som är lämpligast för stunden och husen har försetts med värmepump, geolager, maximalt med solcellshybrider och matas med lågtempererad fjärrvärme.

Energisystemet har batterilager och kommunicerar dessutom inom och med kringliggande fastigheter för energismart delning. I Tamarinden möts staden och naturen, tekniken och det mänskliga. Tillsammans med Tornet har White arkitekter balanserat frågor om integritet och ett aktivt liv i stadsrummet och kommit fram till lösningar med en inneboende omsorg om området.

 

Vill du veta mer?
Besök seminariet ”Positive Energy District” på Stortorget 13 den 13/6 kl 12-13
Anmäl dig till [email protected]

Rusta miljonprogrammet

Upprustningen av Sveriges miljonprogramsområden, som byggdes mellan 1965 – 1974, är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför. Idag är drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogramsområdena, cirka 400 000, i behov av upprustning. Närmare 37 500 av dessa lägenheter finns i Skåne län och har ett akut renoveringsbehov (RISE, 2019).

Renoveringsskulden skapar sociala utmaningar och ger en dålig levnadsstandard för de boende. Vi ser områden som är i akut behov av renovering och av åtgärder för att förbättra närmiljöerna, samtidigt som de behöver klimat- och tillgänglighetsanpassas.

För hela det befintliga beståndet av miljonprogrammet uppskattar Boverket att kostnaderna för dessa upprustningar kan komma att landa på uppemot 500 miljarder kronor.

Samtidigt finns många goda exempel på hur ökat samarbete, innovativa upphandlingsmetoder, industriella byggprocesser och lokal förankring kan bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar upprustning. Det finns en unik möjlighet att utveckla miljonprogrammen till attraktiva boendemiljöer med halverad energiförbrukning och där fler har råd att bo kvar.

Med anledning de stora utmaningarna vi ser, bjuder vi in till ett panelsamtal under H22 för att diskutera reformer som kan möjliggöra en hållbar upprustning av Skånes miljonprogram. Välkommen att lyssna på Stortorget 13!

Vill du veta mer?
Delta i seminariet ”Rusta miljonprogrammet” på Stortorget 13 21/6 kl. 09.00-11.00
Anmäl dig på [email protected]

Embrace the City

Hur börjar förändring? Vad driver utveckling? Inte en person, inte en innovation. Vår övertygelse är att verklig förändring uppstår när många människor samverkar, när väven av tankar och idéer blir tillräckligt tät för att mönster ska uppstå.

Embrace the City