Arkitekturfestival Uppsala 2019

En festival & folkfest om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningarna för att leva det liv vi drömmer om. Gratis och öppen för alla!

När: 5 september, 2019. Klockan 11.30 – 18.30 + After Work.

Var: Gränden på Västra Ågatan 16

Vad: Debatter, panelsamtal, föreläsningar och aktiviteter där besökare i alla åldrar kan delta, diskutera och tycka till.

För vem: Gratis och öppen för alla!

 

PROGRAM

 

11.30 Lunchmingel

 

12.00 Invigning

 

12.15 Panelsamtal (Scen 1)

Nationell arkitekturpolitik, men vad händer i kommunerna?

Regeringen har antagit en nationell arkitekturpolitik. Målet är att arkitekturen ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Hur gör vi det i Uppsala och vad händer i andra kommuner i Sverige? Uppsala har haft en arkitekturpolicy på plats i några år, vilken skillnad har den gjort och vad är nästa steg? Vilken roll får den statliga politiken i kommunen?

Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala
Margareta Wilhelmsson, Samhällspolitisk chef Sveriges Arkitekter

Erik Pelling (S),  kommunalråd
Sara Grahn, arkitekt på White Arkitekter

 

 

13.15 Panelsamtal (Scen 1)

Var finns det plats för kulturen?

Med stort tryck på både mark och befintliga lokaler får kulturen svårt att hävda sig. Uppsala behöver platser för både kulturskapande och upplevelser, både institutioner och tillfälliga arrangemang. Kan vi tänka nytt för att tillgodose vårt behov av kultur? Hur kan framtidens kulturlokaler i Uppsala se ut och var kan de få plats? Och hur kan vi underlätta för kulturen att få ta plats i hela staden?

Örjan Wikforss, arkitekt, teknologie doktor och professor
Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande i Uppsala

Teresa Lindholm, etnolog på White Arkitekter

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås

Patric Kiraly, utvecklingsledare på kulturförvaltningen, Uppsala kommun

 

 

14.05 Samtal (Scen 2)
Papperslös projektering

Genom smart användning av ny teknik kan vi spara både tid, resurser och nå längre i projekten.

Anna Röjdeby, White Arkitekter

Johannes Ris, Byggstyrning i Norden

 

 

14.15 Panelsamtal (Scen 1)

Friluftsliv i staden, hur kan vi få fler att röra sig mer? 

Om fler ska kunna leva på ett hållbar och hälsosamt sätt behöver vi planera våra städer så att de ger fler möjligheter att röra sig utomhus. Hur kan vi planera smart för att både tillgodose behovet av täta städer med många bostäder och möjligheter till rekreation i naturen i vardagen?

Karin Willis, regionplanekontoret Stockholm
Elisabeth Jonsson, landskapsarkitekt och avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun
Mattias Nordström, landskapsarkitekt på White Arkitekter

 

 

15.05 Samtal (Scen 2)

Rain water as an urban design asset

Om dagvatten som verktyg i stadsplaneringsprocessen.
Libny Pacheco, arkitekt på White Arkitekter

 

 

15.15 Panelsamtal (Scen 1)
Riva eller renovera? Utveckla befintlig bebyggelse för en hållbart stad
När vi pratar om hållbart byggande måste vi även prata om det vi redan har. Nyproduktionen står för en totalt sett liten del av vårt byggnadsbestånd. Hur kan vi på bästa sätt ta vara på det vi har, utveckla det och använda det för nya verksamheter? Vad finns det för utmaningar och vilka andra värden kan vi skapa genom att utveckla befintlig arkitektur?

Olle Larsson, Sisyfos

Anders Tväråna, arkitekt på White Arkitekter

Tomas Nilsson, Strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus

 

 

16.05 Föreläsning (Scen 2)

Återbruk i byggbranschen

Hade vi haft mindre pengar hade vi återbrukat mer. Genom att återanvända byggmaterial i stor skala sparar vi in på både avfall, utsläpp och pengar.
Björn Johansson, White Arkitekter

 

 

16.30 Panelsamtal (Scen 1)

Hur kombinerar vi hållbar utveckling med expansion i de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna?

Med växande städer kommer ett behov av expansion, samtidigt som vi måste ta hänsyn till en hållbar samhällsutveckling där invånarnas välmående är centralt. Går det att kombinera expansion och tillväxt med hållbart byggande och långsiktiga klimatmål? Hur skapar vi nya, smarta stadsmiljöer i det som idag är en sömnig förort eller jordbruksmark? Till Almedalen bjöd Uppsala kommun in stadens samhällsbyggare att bidra till visionen. Här presenterar vi några och fortsätter vi den diskussionen.

Johanna Wiklander, stadsbyggnadsstrateg på Uppsala kommun
Nina Wittlöv-Löfving, arkitekt på White Arkitekter

Axel Heyman, strategisk stadsbyggare på White Arkitekter

Nina Ryden, landskapsarkitekt, Bjerking

 

 

17.30 Debatt (Scen 1)
Politikernas visioner för Bergsbrunna och de sydöstra stadsdelarna

Företrädare för Uppsalas politiska partier diskuterar sina visioner för Bergsbrunna. Vad är det för stad vi ska bygga? Vilka drömmar och visioner har de för Bergsbrunna och de sydöstra stadsdelarna? Hur ser det ut, vilket liv lever vi där och hur blir det en del av en hållbar framtid? Hur påverkar pendelläget och hur påverkar det Uppsala city, blir Bergsbrunna Södra staden eller Norra Stockholm?

Ylva Stadell (S)

Therez Almerfors (M)

Lars Friberg (MP)

Jonas Segersam (KD)

 

 

18.30 Avslutning och AW med DJ, mat och dryck!

Dela gärna!