Visselblåsarpolicy

Medarbetare inom White, övriga intressenter och allmänheten ska anonymt ha möjlighet att påtala allvarliga oegentligheter på White genom en mejlfunktion på hemsida och intranät. Om du misstänker ev allvarliga oegentligheter på White kan du via denna länk rapportera sådana misstankar anonymt.

Exempel på allvarliga oegentligheter kan vara korruption, mutor, jäv, bedrägerier, ekonomisk brottslighet, allvarliga säkerhetsbrister, miljöbrott, läckande av känslig information samt allvarliga tjänstefel.

Whites styrande värderingar är bl a att vara ansvarstagande och att agera med respekt och delaktighet. Värderingarna ska genomsyra all vår verksamhet och hur vi driver och genomför våra uppdrag. Allvarliga oegentligheter är således inte förenligt med våra värderingar och vi vill därför att du rapporterar ev misstankar om sådana.

 

Länk till formulär

Dela gärna!