Ulls hus – SLU Ultuna campus

Ulls hus – SLU Ultuna campus

Vid Ulls hus utbildas framtidens landskapsarkitekter. Med hällar av natursten, gnistrande grus av Jämtlandsdolomit och porlande vatten inspirerar utemiljön till ett utforskande kring tidlösa uttryck och långt drivna hållbarhetslösningar.

Design som inspirerar

Ulls hus är en del av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på Campus Ultuna. Här finns universitetets centrala ledning och administration, tre institutioner samt Centrum för biologisk mångfald. Inom projektet har flera gränder och viktiga entréplatser utformats. De olika platserna har fått starka individuella karaktärer där växterna bidrar till identiteten. Materialen följer ett campusgemensamt kvalitetsprogram.

Kund: Akademiska hus AB
Plats:
Uppsala, Sverige
Status:
Färdigställt 2015
Area:
145 000 kvm
Kostnad:
38 M SEK
Utmärkelser:
Nominerad till Stenpriset 2015, Årets byggnad 2016 och Sienapriset 2016.
Foto:
Åke E:son Lindman, Bo Gyllander

Med material som natursten, grus, vatten och grönska skapas en tidlös och elegant miljö.

En plats för vila och spontana möten

Den stora innergården fungerar som ett lugnt och samlande uterum, där de omgivande träbyggnadernas nästintill sakrala känsla skapar utrymme för både vila och spontana möten. Alla möbler på gården kan flyttas omkring och möbleras om för vardag och fest.

Modern miljö med klassiska kvalitéer

På gårdens mitt står en fontän med en bronsskiva på stensockel, vars porlande vatten skapar en rofylld atmosfär. Marken är belagd med ett gnistrande ljust grus av Jämtlandsdolomit och granithällar. Öppna ränndalar fångar upp regnvatten som leds ner i marken. Här används endast en trädart, kinesisk sekvoia, vilket ger en lugn och stark karaktär. Genom att träd i olika storlekar har planterats i en fri placering skapas naturlika skuggor och gläntor. Vatten, grus och grönska bildar tillsammans en finstämd, modern miljö med klassiska kvalitéer. Miljön förändras med årstidernas växlingar.

En stor trappa i torgets östra hörn förbinder platsen med Ultuna torg och Almas allé som leder vidare till andra delar av campus. Ulls gränd i söder tar upp områdets höjdskillnader mellan öst och väst och kantas av en ängsliknande plantering där dagvatten tas omhand och fördröjs.

Nitzelius gränd är en frodig ravin med luftigt lövtak, klätterväxter och smala stammar i en varierad markvegetation. Entréplatsen i väst mot Ulls väg är mer elegant och representativ till sin karaktär. Här finns cykelparkeringar kring ett stort vårdträd som ramas in av klippta häckar. Mot den södervända fasaden finns en fjärilsrabatt i blålila toner planterad som en äng för att locka fjärilar om sommaren.

Kontakt & Team

Jens Modin

Jens Modin

Landskapsarkitekt, Kontorsledning

+46 721 58 30 07

Gustav Jarlöv

Matilda Åström

Sofia Eskilsdotter

Kerstin Lagnefeldt

Emma Butler

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...