Tivedens nationalpark

Tivedens nationalpark

I en av de mest otillgängliga delarna av Sveriges vildaste skogar ligger Tivedens nationalpark. En miljö som karaktäriseras av tio meter höga klippblock, djupa sprickdalar och urskog. Här har vi, med minimal inverkan på naturen, skapat tre nya entréer som varsamt leder besökare ut i den orörda naturen.

Öppna upp för fler

Tivedens nationalpark ligger omgiven av jordbruksbygd och sjöar i ett av få kvarvarande skogsbälten i södra Sverige. Nationalparken inrättades 1983 med hopp om att bevara och samtidigt visa upp en fantastisk miljö. Men parkens naturliga blockterräng gjorde upplevelsen något begränsad. Med naturen som hjälp har vi skapat en välkomnande miljö som tillgängliggör fler områden av parken utan att påverka den befintliga miljön. Tvärtom så har man lyckats bevara och återställa delar av naturen.

Kund: Naturvårdsverket
Plats: Tiveden, Västergötland
Status: Färdigställt 2017
Bild: Henrik Lindvall

Med vårt koncept vill vi regissera vägen in i naturen, att skapa tillgängliga startpunkter som är värdiga och ger rätt känsla inför mötet med den storslagna naturen.

En nygammal miljö

Arbetet med att bevara området och göra det möjligt för de 100 000 människor som besöker Tiveden varje år att se mer av den fantastiska naturen som breder ut sig över landskapet har pågått länge. Redan 2008 beslutade Naturvårdsverket att samtliga nationalparker i området skulle samlas under en gemensam identitet. Vår utmaning blev att tillgängliggöra landskapet utan att störa naturupplevelsen.

Genom att placera byggnader mellan parkering och naturen blir entréplatserna en del av naturen och de horisontellt svävande spängerna skjuter ut och leder besökaren in i nationalparken.

Tivedens nationalpark fick tre nya entréer och samtliga nya byggnader, utsiktsplattformar och gångbroar är byggda i kraftigt obehandlat trä. Detta passar väl in och kommer att åldras tillsammans med omgivningen. Tilläggen förstärker platsens karaktär och ger besökarna möjlighet att ta del av en spännande helhetsupplevelse längre in i skogen. Projektet mynnade ut i den välkomnande och tillgängliga miljö som nu tillåter besökarna att komma riktigt nära naturen.

”Det har varit en lång och givande process tillsammans med Länsstyrelsen och entreprenören. Nationalparkens karaktär är både inspirerande och utmanande och jag tycker vi har lyckats förmedla parkens karaktär vid entréplatserna.”
Martin Ehn Hillberg, ansvarig landskapsarkitekt

Sågad fjällpanel, massivträskivor, betong och gallerdurk. Material som passar väl in och som kommer att åldras tillsammans med omgivningen.

Med naturen som tillgång

Ett stort fokus i projektet har varit att arbeta tillsammans med naturen och använda de tillgångar som redan finns, det gav oss en möjlighet att skapa utan att förstöra. Det obehandlade, lokalproducerade träet ar en viktig komponent och skapar en dynamik mellan naturen och vår tillförda konstruktion. Den nya entrén och parkeringen anpassades helt och hållet utifrån den befintliga omgivningen. Med hjälp av parkens befintliga fröbank kunde en del av den gamla parkeringen återställas och åter bli en del av naturen.

Med försiktiga fotsteg har vi arbetat oss ut i naturen för nya utsiktsplattformar. Vi är väldigt glada över att vi har lyckats få ut maximalt av platsen med minimalt ingrepp i naturen.
Anders Tväråna, ansvarig arkitekt

Kontakt & Team

Martin Ehn Hillberg

Martin Ehn Hillberg

Landskapsarkitekt, Kontorschef

+46 705 50 60 93

Anders Tväråna

Jakob Lundkvist

Kerstin Lagnefeldt

Emma Butler

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...