Stockholm Vatten

Stockholm Vatten

Stockholm Vatten, Sveriges största vatten- och avfallshanteringsföretag, levererar dricksvatten i världsklass till över en miljon människor i Stockholmsregionen. De anlitade oss för att både renovera sitt huvudkontor och skapa en interiör anpassad för dagens arbetssätt.

En hälsofrämjande miljö för nya möten

Stockolm Vattens kontor är beläget i en antikvariskt klassad byggnad från 1969 i Ulvsunda gamla bryggeriområde. Här har vi skapat en modern aktivitetsbaserad arbetsplats som andas både kvalitet och kreativitet och där medarbetarna själva väljer var de vill jobba utifrån de arbetsuppgifter de har för dagen.

Stockholm vatten anlitade oss för att båda renovera sitt huvudkontor och skapa en interiör anpassad för dagens arbetssätt. En miljö där man ser varandra och öppnar upp för samverkan och erfarenhetsutbyte, samtidigt som den erbjuder avskilda vrår för total koncentration. Och allt däremellan.

Kund: Stockholm Vatten
Plats: Stockholm
Tjänster: Arkitektur, Inredning & design
Storlek/yta: 6 300 kvm
Status: Färdigställt 2016
Priser/utmärkelser: Årets snyggaste kontor 2018
Foto: Emil Fagander

Med vattnets och avfallshanteringens kretslopp som utgångspunkt har en öppen omväxlande miljö skapats som bjuder in till rörelse och nya möten och som både är hälsofrämjande och underlättar samverkan och interaktion.

Förutom renoveringen och interiörkonceptet var vi ansvariga för skyltning och växtlighet. Ett helt nytt trevånings centralt atrium skapar nya mötesplatser och förbättrar kontakten mellan golven via en generös trappa. Atriumräcken i glas skapar transparens och låter ljuset från takfönstret ovan strömma fritt runt i den öppna ytan. De ljusa öppna kontors- och skrivplatserna sträcker sig ut från atriet mot fasaderna, där även mötesrummen är belägna.

Flytten till ett modernt kontor för ett år sedan har varit en viktigt del i vår förändringsresa. Även om vi inte har kunnat mäta och utvärdera det nya kontoret, har vi en klar känsla av att den öppna planlösningen uppmuntrar till samarbete i den inspirerande miljön.
Stockholm Vatten

Tydligt definierade färgtema, detaljer och olika interiörer på de olika våningarna skapar en inspirerande miljö som uppmuntrar till rörelse och erbjuder olika miljöer för olika arbetsuppgift och humör. Resultatet är ett hälsosamt och kreativt kontor med lång livslängd.

Med vattnets och avfallshanteringens kretslopp som utgångspunkt har en öppen omväxlande miljö skapats som bjuder in till rörelse och nya möten och som både är hälsofrämjande och underlättar samverkan och interaktion. En på detaljnivå väl genomarbetad lokalanpassning och inredning. Här möts historia med nutid och skapar en välkomnande miljö där alla ska kunna hitta sin plats och känna sig hemma.
Del ur jurymotiveringen för "Årets snyggaste kontor".

Kontakt & Team

Johan Björkholm

Johan Björkholm

Inredningsarkitekt, Ställföreträdande gruppchef

+46 721 58 30 45

Fabian Sjöblom

Robert Schmitz

Martina Eliasson

Nicole Morel

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...