Bergen Bystrand och nya Lungegårdsparken

Bergen Bystrand och nya Lungegårdsparken

2020 vann White den internationella tävlingen för planering och design av Bergens nya stadsstrand och stadspark vid det Store Lungegårdsvann med förslaget True Blue. Det nästan en kilometer långa parkstråket blir stadens nya landmärke, där invånarna kan uppleva vattnets och naturens olika egenskaper under alla årstiderna den kommande hundra åren. Här kommer människa, natur, djur och vatten vävas samman i en spektakulär och hållbar stadsmiljö.

En park som talar "Bergensk"

Projektets koncept och grepp kan sammanfattas i tre steg:
1. Det grundläggande greppet i True Blue handlar om att förmedla en berättelse om vattnets olika vägar och former vid Store Lungegårdsvann. En tolkning av detta manifesterar sig i parkens fyra vikar – Strandviken, Regnviken, Hansaviken och Stareviken. Från parkens kurviga viklandskap sträcker sig terrängen upp i tre skogskullar.

2. En robust och terrasserad landskap strukturerar och formar området. Skiffermurar från Västlandet terrasserar sig från strandzonen och upp i parkens kullar, och säkerställer anläggningen mot högvatten, erosion och väder, samtidigt som det skapar en tydlig uppdelning av zoner, program och utrymmen.

3. Parkens landskap fylls med mångfaldigt innehåll, inklusive områden för aktivitet och lek, flexibla platser för vila och evenemang, bra och tillgängliga förbindelser för gång och cykling, samt naturrestaurerade områden för Västlandets robusta kustnatur.

Kund: Bymiljøetaten, Bergen kommune
Plats: Bergen, Norge
Status: Pågående. Förväntas färdigställt 2024/2025
Storlek/Yta: 1km waterfront
Bilder: Aesthetica Studios och White View

Målet är att skapa ett attraktivt och inkluderande stadsrum för rörelse, rekreation och evenemang av olika slag. En ny mötesplats för Bergen, där invånarna får uppleva vattnets kvaliteter under hela året.

En park för de kommande 100 åren

En 100-årig park måste både möta framtida behov och engagera nya generationer. En kombination av definierat program och flexibla platser skapar en stadsstrand och en ny Lungegårdspark som alltid kommer att vara en relevant plats – både idag och i framtiden. Stora gräsytor och platser kan rymma stora och små konserter, evenemang och aktiviteter. Dessa områden kopplas samman med ett robust nätverk av stigar och generösa områden för stadens natur. Användning av trä, sten, fyllning, jord och vegetation från närområdet säkerställer hållbara och tåliga lösningar som klarar både hårt bruk och det tuffa västnorska vädret med regn, vind, snö, högvatten och lågvatten.

Stadens natur

Förutsättningen för att etablera en hållbar vegetationstruktur på 100 år är att låta grönskande strukturer utvecklas på ett så naturligt sätt som möjligt. Stora delar av Bergens nya stadsstrand och den nya Lungegårdsparken ägnas åt stadens natur och naturrestaurering. I parkens strandzon implementeras lösningar för att främja regenereringen av den marina ekologin i bukten. En 350 meter lång och 3800 kvadratmeter stor våtmark och saltvattensbädd förbinder land och vatten i ett nytt strandhabitat för häckande fåglar, insekter, groddjur och marina arter. Från stranden sträcker sig parken upp i kullar med tät blandad skog som utvecklas under de kommande hundra åren genom naturlig succession. Det 7000 kvadratmeter stora skogsområdet kommer att vara en viktig livsmiljö och boplats för bland annat ekorrar, fåglar, rävar och hjortar i Bergens centrum.

Aktivitet – på land och i vatten

Parkstråket kommer att bli en mångsidig upplevelsemiljö där besökare kan uppsöka natur, kultur, lek, sport och aktivitet – 365 dagar om året. Parkens norra del blir Store Lungegårdsvannets nya aktiva centrum med anslutning till Bergens centrum och spårvagnsstationen. Här kommer man att hitta den nya stadstranden som etableras som en lång och tillgänglig sandstrand som leder till ett badområde med handikappanpassade och trappbaserade bad. Mot land finns en långsträckt och pulserande aktivitetssträcka för streetsport, utegym, skogslek och beachvolley. I parkens mittläge skapas möjligheter för fri upptäckt, rörelse och lek i olika naturområden, från strand och äng till tät skog. I parkens södra del, mot Møllendal, öppnar parken upp mot vattnet med ett ”svaberg”, stenstrand och gräsmatta för lek och bad. En serie identitetsskapande regnskydd och servicebyggnader gör att besökare alltid kan söka skydd från regn, byta om till badkläder i omklädningsrummen eller använda toalett och dusch.

Kontakt & Team

Pål Dixon Sandberg

Pål Dixon Sandberg

Landskapsarkitekt

+47 458 36 178

Kjetil Torgrimsby

Landskapsarkitekt

Jenny Nordius Stålhamre

Landskapsarkitekt

Mads Engh Juel

Landskapsarkitekt

Silje Heggdal

Landskapsarkitekt

Gina Bast Mossige

Arkitekt och projektledare

Daniel Asp

Arkitekt

Hanne Finseth

Arkitekt

Jørund Bjørlykke

Arkitekt

Hossam Elbrrashi

Arkitekt

Clara Fraenkel

Ansvarig ljusdesigner

Kajsa Sperling

Ljusdesigner

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...