St Augustine’s Colindale

St Augustine’s Colindale

S:t Augustine’s är ett nytt centrum för lärande, kontemplation och firande – en plats som sjuder av liv. Den nya kyrkan är inspirerad av skandinavisk design och blir områdets nya landmärke.

Jämlik arkitektur

Stadsomvandlingen av tomten Grahame Park är den största av sitt slag i Londondistriktet Barnet. Utvecklingen av S:t Augustine’s integreras både i den befintliga bebyggelsen såväl som i de framtida planerna för området Colindale. Utöver kyrkan tillförs här ett medborgarhus, bostäder och publika grönytor som binder ihop området och formar en attraktiv och behaglig plats för både boende och besökare. Här kan fotgängare röra sig fritt över platsen samtidigt som det finns mer avskärmade delar för de som bor i området.

Kund: London Diocesan Fund
Plats: London, UK
Status: Pågående
Area: 8050 kvm
Bild: White View

Ett promenadvänligt landskap för mänskliga möten.

En plats för alla 

Den nya kyrkan blir en plats för tillbedjan och kontemplation, glädje och sorg. Det är en offentlig plats som är intim utan att vara för privat och anonym. Här känner sig medlemmarna i församlingen trygga och bekväma. Den skandinaviska designen ger sitt uttryck i skalan, materialvalen, akustiken och ljussättningen. Tillsammans skapar elementen en uppmuntrande samlingsplats där ljus och material används för att gestalta tidens förgänglighet. Förutom att vara en religiös plats kommer olika typer av musikframträdanden att hållas i kyrkan.

Kyrktornet förbättrar orienterbarheten för de som rör sig i området

Skandinavisk arkitektur utgår från att skapa inkluderande platser som verkar för – och upprätthåller – välbefinnande. Detta går hand i hand med kyrkans värderingar och kommer att spela en viktig roll när stadsutvecklingen ska förankras i området.
Linda Thiel, kontorschef, White i London

Det närliggande medborgarhuset är en flexibel och mångsidig byggnad, utformad för att kunna hysa flera olika aktiviteter som sport, dop, bröllop och konserter. Byggnaden kan användas som ett stort rum eller delas av på mitten för att skapa en mer intim inramning.

Ett med naturen

Ett återkommande tema i skandinavisk kyrkoarkitektur är en stark koppling till naturen. Detta återspeglas i S:t Augustine´s, där ett promenadstråk med träd och en park bildar en grön ryggrad. Här finns också en tillhörande yta som fungerar som samlingspunkt för dem som besöker kyrkan och andra som befinner sig i området. Det är också en plats som exempelvis kan användas för planteringar. Ytan mellan kyrkan och kafét kan genom en uteservering forma ytterligare en publik mötesplats.

De 70 nya bostäderna kommer att ha olika boendeformer, vilket speglar områdets varierande behov. Den skandinaviska inspirationen märks även i de nya hemmen som har utformats för att maximera dagsljusinsläpp och social interaktion. I husen finns sociala entréer där grannar kan mötas och lummiga terrasser och takträdgårdar som kan nyttjas av alla boende.

Kontakt & Team

Linda Thiel

Linda Thiel

Director

+44 793 269 01 56

Geoff Denton

Jake Ford

Lukas Thiel

Freya Tigerschiöld

Katharina Björlin Wiklund

Linda Thiel

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...