Slussplan, Malmö

Slussplan, Malmö

Malmö är en stad i rörelse. Det finns en vilja att förnya staden på ett sätt som speglar stadens mångfald och som bidrar till att skapa en mer blandad stad. På Slussplan har vi ritat en tolv våningar hög byggnad med blandat boende. En byggnad som signalerar början på områdets utveckling.

Ett varierat, blandat grannskap

Slussplan blev svaret på en tävling som Malmö stadsfullmäktige utlyste för att skapa en förnyelse av området på Gamla stadens spårområde. Genom att bygga högt och tätt har även ett litet torg skapats på platsen.

De 103 lägenheter som bildar Slussplan utgörs av blandade bostadsformer. Lägenheterna, med storlekar från 39 till 150 kvadratmeter, består av bostads- och hyresrätter, vilket återspeglar Malmöbornas skilda bostadsbehov. Slussplans lokaler i markplan har utformats med dubbel höjd för att kunna inrymma butiker och restauranger, tillgängliga för boende i huset och i stadsdelen, samt för att locka till sig andra besökare till det förnyade området.

Varje lägenhet har en egen balkong, och de boende delar en grön innergård där ett cykelrum finns i markplan. Från innergården mot torget öppnar sig en rymlig pelargång som leder ut mot kanalen.

Kund: JM AB
Plats: Malmö
Status: Färdigställt 2014
Area: 10 800 kvadratmeter
Priser: Malmö’s Urban Design Award 2014, bostäder
Bild: Felix Gerlach, White View, Werner Nystrand

Slussplan var tidigare ett nedgånget område, där järnvägsspår möttes och bilar rusade förbi.

Slussplan sticker ut som ett intressant bildhuggarföremål i stadens silhuett, som en attraktiv juvel, synlig från tågen som går till och från Malmö.

Byggnadens bostadsdel ligger ovanpå en hög, träbeklädd sockel. Dess volym, skala och materialval har valts ut genom att beakta de omgivande stadsbyggnaderna. Användningen av trä och tegel minskar Slussplans miljöpåverkan. Med tiden kommer de behandlade träfasaderna gradvis att få en mjukgrå patina som speglar himlen och vattnet. Balkongerna, vilka täcker över träpanelerna och som är många till antalet, väcker ett visuellt intresse, medan fasaden mot de närliggande järnvägsspåren består av skyddande tegel. Sedan slutförandet har Slussplan bidragit till en harmonisk och säker bostadsmiljö för alla.

Kontakt & Team

Maud Karlström

Markus Magnusson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...