naturum Store Mosse

naturum Store Mosse

Naturum Store Mosse förflyttar besökarna till hjärtat av den småländska folksagan. Svävande över tuvorna blickar naturum ut mot den öppna mossen medan utställningen berättar den spännande historien om mossens mysterier.

Där träden slutar och mossen tar över

Skogen täcker 75% av Småland och har historiskt sett varit den största inkomstkällan. Grödor kunde inte överleva i våtmarkerna i området så skogen blev invånarnas räddning och dit de vände sig både för byggnadsmaterial och bränsle.

Naturum Store Mosse ligger en bit från vägen, insmugen i brynet där skogen tar slut och mossen tar vid. En gångbro sicksackar sig genom skogen, fram till träbyggnaden som svävar en meter över tuvorna och inbäddad bland träden.

Kund: Länsstyrelsen i Jönköping
Plats: Hillerstorp
Status: Färdigställt 2003
Area: 300 kvm
Foto: Mikael Olsson

Intentionen var att designa en byggnad vi alla kan relatera till. En småländsk lada i ny tappning!

Byggnaden svävar en meter över marken och bärs upp av två stycken 36 m långa fackverksbalkar som vilar på fyra granitstöd i den orörda terrängen. Fackverken är synliga både utifrån och inne i byggnaden och bidrar tillsammans med takstolar, snedsträvor och hängstag i hög grad till karaktären.

Den upphöjda gångbron transporterar dig till porten till mossen. Från verklighet till en helt annan värld.

Hela naturum är byggt i trä, grovt bearbetat men sammanfogat med hög precision. Bänkar, bord, bokhyllor och dörrar är gjorda av likadan granpanel som väggar, tak och golv. Inomhus är allt virke obehandlat, utvändigt är träpanelen, liksom spängerna fram till byggnaden, rötskyddade med brunsvart trätjära.

Utställningen berättar om mossens 14 000 år långa historia, hur flora och fauna utvecklats från senaste istiden fram till idag, och hur människan påverkat landskapet. Screentryckt glas kompletteras med linoljebränt järn, trämodeller och specialtillverkade föremål i järntråd – småländsk ”luffarslöjd”. Pulpeter, modell­podier och upphängningsanordningar är i gran med samma detaljutförande som övrig inredning.

Utställningen leder besökarna från entrén mot den glasade fasaden mot mossen. En perfekt plats att blicka ut över växterna, svanarna och sländorna som lever sitt liv, omedvetna om vår närvaro. Precis som det ska vara.

Varje svensk känner till småländska skogarna från John Bauers illustrationer. Det är svårt att inte se referenserna; moss-täckta stenar blir lockiga troll, knotiga grenar blir armar, medan solstrålarna som tränger in dansar som älvor.

Kontakt & Team

Jacob Sahlqvist

Jacob Sahlqvist

Arkitekt, Kontorschef

+46 706 19 71 08

Lars Zachrisson

Daniel Hultman

Roger Olsson

Lisbeth Andersson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...