Bildmuseet

Bildmuseet

Nya Bildmuseet i Umeå är en del av Konstnärligt campus, detta närmast världsunika projekt som vuxit fram vid Umeälvens strand. Dagsljuset – och bristen på – har varit en inspiration och bärande del i designen av byggnaden.

Det nordiska ljuset

I en miljö som Umeås, med i genomsnitt mindre än en timmes solljus per dag under december och en sol som aldrig går ner under högsommaren är det lätt att förstå varför ljuset påverkat designriktningen. I utställningsutrymmena förenas olika former av ljus för att uppleva konsten. Ljus som subtilt förändras beroende på vilken årstid det är.

Kärnan i nya Bildmuseet kretsar kring ett par enkla men för verksamheten grundläggande frågor; Vad är det optimala utställningsrummet? Hur förenas dagsljus med konst, och hur upplever vi konst genom tempo, koncentration och pauser?

Kund: Balticgruppen Design AB
Plats: Umeå
Status: Färdigställt 2012
Area: 3 500 kvm
Awards: 2013 Mies van der Rohe Award nomination
Foto: Åke E:son Lindman

Ljuset har varit i centrum av designprocessen. Ljus som subtilt förändras beroende på vilken årstid det är.

Platsen är begränsad. Att stapla museet på höjden blev lika nödvändigt som självklart – den publika verksamheten signalerar campus på avstånd. Tre ovanpå varandra belägna utställningssalar, maximalt utnyttjade med fria spänn, bärs upp av fyra ben med jordkontakt, ett på vardera sidan om de kvadratiska rummen. Runt om salarna definierar benen ett yttre smalt mellanrum mot fasaderna, en slags nischer som låter det kyliga sol- och himmelsljuset indirekt blanda sig med den varmare konstbelysningen i salarna.

Fönster i fasad sitter helt enkelt förskjutna i förhållande till öppningar längre in till konsten. Salarnas intima dunkelhet kontrasteras av nischernas ljusbad. Utöver ljuseffekten blir dessa sidorum naturliga pauser från konstupplevelser och, ju högre upp man kommer, vilande utblickar mot älven, staden och landskapet i fjärran.

Den distinkta fasaden i vertikal obehandlad lärkträ förenar de båda byggnaderna, men höjden skiljer dem åt.

Allt övrigt i huset underordnar sig bokstavligen utställningssalarna. De fyra benen håller inte bara huset upprätt, men är också schakt för all vertikal rörelse – hissar, trappor, rör och ventilationskanaler – där den publika trappan mot söder och älven utgör huvudattraktionen.

Kopplingen till Arkitekthögskolan och nya Konsthögskolan i material och tektonik, med i synnerhet lärkfasaden som genomgående tema, binder samman de i sig olikartade byggnaderna till ett gemensamt Konstnärligt Campus.

Bakgrund

Efter initiativ från Balticgruppen Design AB har White varit ansvariga för projektet och i samarbete med Henning Larsen Architects stått för den arkitektoniska utformningen av denna kreativa miljö för utbildning och forskning inom arkitektur, design, konst och digital kultur.

Starten för Konstnärligt campus påbörjades 2009 med en ombyggnad av området kring Designhögskolan och Konsthögskolan. Den första nya byggnaden blev Arkitekthögskolan som invigdes hösten 2010.

Idén har varit att skapa en synenergi mellan institutionerna där de olika verksamheterna kan korsbefrukta varandra. Med utgångspunkt i konstutställningar, performance och debatter inom all form för samtida bildkonst är Bildmuseet, färdigställt 2012, en unik konstscen för en bred allmänhet.

Kontakt & Team

Lennart Sjögren

Lennart Sjögren

Arkitekt

+46 706 50 25 05

Marianne Rutberg

Gustav Jarlöv

Olov Bergström

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...