Kv Björnen

Kv Björnen

Regeringskvarteret Björnen i centrala Stockholm har genomgått en stor förvandling under de senaste fem åren, både på utsidan och på insidan. Kvarterets långa historia är nu synlig för alla i staden, samtidigt som arbetsplatserna har uppdaterats efter nutida krav på arbetsmiljö, energi och hållbarhet.

Äntligen hemma igen!

Efter flera år av renovering flyttar Regeringskansliet tillbaka till sitt nygamla kontor. Här i södra Klara började regeringens departement samlas mot slutet av 1960-talet och kvarteret Björnen stod klart 1981. Trettio år senare var lokalerna slitna, tekniken föråldrad och arbetsplatserna för få.

Under renoveringen byggdes nya delar till medan andra revs helt. På vissa delar av kvarteret har våningar rivits och ersatts med två till tre nya våningsplan. Totalt har cirka 50 procent av 1980-talsbyggnaden rivits. Det nya kontorshuset är större än det gamla men tar mindre markyta i anspråk, då det istället har ökat i höjd. Arbetsplatserna har utökats från 550 till drygt 900.

Kvarteret förvaltas av Statens fastighetsverk och är 44 000 kvadratmeter stort, vilket innebär att det är deras största projekt någonsin. Detta är den andra och sista etappen i jättekvarteret Björnen och Loen, där kontoren har moderniserats efter dagens standard samtidigt som stadsmiljön blivit mer varierad och levande.

Kund: Statens fastighetsverk
Plats: Stockholm
Status: Färdigställt 2018
Area: 44 000 kvm
Kostnad: 2 miljarder SEK
Foto: Anders Fredriksén

Kvarterets långa historia är nu synlig för alla i staden, samtidigt som arbetsplatserna har uppdaterats efter nutida krav på arbetsmiljö, energi och hållbarhet.

Ett palats i mitten

Det nya Björnen är uppbyggt av fem byggnader som tillsammans formar en liten stad i staden. Bland de stora huskropparna ligger Adelcranzska palatset, en liten pärla från slutet av 1600-talet som överlevt 1700-talets bränder och 1970-talets rivningsvåg. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne, vilket har krävt särskild byggnadsantikvarisk hänsyn. Exempelvis drar ventilationen nytta av kakelugnarnas befintliga skorstenar och tekniken är i möjligaste mån dold i byggnadens originaldetaljer.

Palatset har fått en betydelsefull roll i kvarteret och staden, då det nu även är synligt från gatan. Ett mål har varit att förstärka kopplingen mellan kontorshuset och Adelcrantzska. Från kontorslokalerna rör man sig nu längs fasaden och kan hela tiden orientera sig med Adelcrantzska som utgångspunkt.

I Adelcrantzska finns några av Sveriges finaste rokokointeriörer som nu restaurerats och detaljer som de mönstrade trägolven och stengolven har plockats upp även i 80-talshusets nya interiörer. De ljusa naturmaterialen andas skandinavisk design.

I nya Björnen rör man sig längs fasaden i de nya centrala trapphusen. Där har man utsikt över Adelcrantzska palatset och kan orientera sig i kvarteret.
Taiga Koponen, handläggande arkitekt

Staden är välkommen

Björnen har fått en helt ny entrébyggnad i glas och ingången har flyttats från Drottninggatan till Herkulesgatan. Nu är flödet snabbare i kvarteret och det är enklare att röra sig mellan lokalerna. Tack vare den nya glasfasaden har det som tidigare var ett slutet område öppnats upp för dem som passerar. Genom fasaden kan man skönja kvarterets långa historia men även ta del av dess uppdaterade rum. Ett steg i att återskapa en levande stadsmiljö i södra Klara.

Ljusa kontorsmiljöer

Kontorshusets 1970-talsgestaltning med små fönster och mörka interiörer har uppdaterats till en öppen och ljus kontorsmiljö. Materialen är få och klassiska. I Björnen samsas askpanel på väggarna, askundertak, textila golv, ekparkett, terrazzo och natursten.

Längst in finns en 14 meter bred, 22 meter lång och nio våningar hög ljusgård, där ljus flödar in från alla håll. Här ligger en aula vars tak svävar likt en hatt. Blockväggar som hänger i takkonstruktionen kan öppnas upp så att rummet passar sociala aktiviteter eller stängas så att det blir en traditionell aula.

Historik och tidslinje

Kvarteret Björnen skapades under den stora stadsplaneringen på Norrmalm 1630–1650. Här fanns ett stenhus och några enklare trähus och flera av byggnaderna förstördes i den stora branden 1751. Efter branden fick arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz i uppdrag att bygga om det brandskadade huset och uppförde då det Adelcrantzska palatset som finns kvar på platsen än idag. Övrig bebyggelse i kvarteret Björnen revs 1977. Här uppfördes ett modernt kontorshus som stod klart 1981, ritat av AOS Arkitekter. I detta skedet var BAU designarkitekt för yttre gestaltning av befintliga byggnader och White har genomfört och projekterat.

Smarta energilösningar

På taket ligger ett underhållsfritt 1 700 kvadratmeter stort täcke av sedum och mossa. Här byggs en solcellsanläggning som ger så mycket energi som hela entrébyggnadens belysning behöver under ett år. I kontorshusets källare finns en tank där avfall från restaurangen blir till bränsle och solvärme från intilliggande hus används för uppvärmning av vatten. Även hissarnas energi återvinns. Dessa inbyggda smarta lösningar minskar energibehovet till knappt en fjärdedel jämfört med tidigare.

Klara renoveras

Flera av fastigheterna i Klarakvarteren har genomgått renoveringar de senaste åren. Ett exempel är Urban Escape vid Brunkebergstorg.

Kontakt & Team

Thomas Rudin

Thomas Rudin

+46 706 53 60 76

Anders Olausson

Jan Perotti

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...