Kungs­ängens torg

Kungs­ängens torg

Kungsängens torg är ett mindre torg beläget i Kungsängens centrum. Genom en kollaborativ process skapades ett multifunktionellt torg för såväl mindre grupper, stora evenemang, spontanlek, framträdanden och uteserveringar. Dessutom byggdes ett tydligt stråk som kopplar ihop det kringliggande bostadsområdet med Upplands-Bro Kulturhus och Kungsängens pendelstation.

Genom en noggrann disponering av torgets yta lyckades vi skapa plats för både och. Bekväma sittplatser integrerades vid planteringsytor kring en större öppen yta.

Utformning av sittplatser och grönska bidrar till en mindre och mer intim skala på torget. Stort fokus lades på att skapa hållbara attraktiva planteringar, som förankrades hos stadens drift- och skötselavdelning.

Kund: Upplands-Bro kommun
Plats: Kungsängen, Stockholm
Status: Färdigställt
Area: 6 000 kvm
Foto: Anders Bobert

Målsättningen var att torget ska fungera som en mötesplats för både mindre grupper och stora evenemang.

Genom en medborgardialog visade det sig att allmänheten ville omvandla den dåvarande slitna och tråkiga platsen till ett centralt och aktivt torg som skulle locka många besökare, både unga och gamla. Resultatet blev ett torg präglat av en mindre lekplats, boulebana och en lekfontän samt en stor öppen yta för stora evenemang. I periferin byggdes ett par trädäck som bjuder in till lek och spontana framträdanden.

För att spara plats på torgytan användes en av dessa trädäck för att husera pumpanläggningen till vattenfontänen. I tätt samarbete med beställaren och elektronikkonsulten säkerställde vi att all media och teknik som är nödvändig för olika evenemang integrerades i gestaltningen. Dessa anläggningar placerades noggrant för att inte inkräkta på torgets öppna ytor.

Innan torgets upprustning uttryckte allmänheten en stor oro för att platsen upplevdes som otrygg och svårnavigerad. Ett omfattande belysningsprogram togs fram vilket resulterade i en lösning där huvudgångstråket och det centrala upphöjda torget sattes i fokus. Det kompletterades med accentbelysning i planteringarna och trädäck. Torgets golv gestaltades med fokus på den centrala samlingsytan och för att tydliggöra huvudgångstråket, genom att granithällar lades på dessa delar medan betongmarksten lades på mer perifera ytor.

Torget omges av flera restauranger och affärer, vilka bidrar till ett aktivt torg. Däremot var tillgängligheten och kopplingen till torget dålig. Genom en tät dialog med fastighetsägare och en gedigen höjdsättningsanalys lyckades vi förbättra tillgängligheten för uteserveringar och integrera dessa med resten av torget. Resultatet är en tilltalande destination i ett mer aktivt och välbesökt torg.

Kontakt & Team

Jack Johnson

Jack Johnson

Landskapsarkitekt

+46 706 60 95 51

Erik Miron

Sam Keshavarz

Viktoria Walldin

Yaël Bratel

Robin Andersson

Solveig Sennerholm

Andreas Ivarsson

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...