KTH Södertälje

KTH Södertälje

En bred soldränkt trappa leder upp till Södertälje Science Parks profilbyggnad, där en ny tillbyggnad i trä och glas samspelar med de äldre husens tegel. Byggnaden har en viktig uppgift – den är en förutsättning för samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet i staden.

Södertälje Science Park är en internationell samarbetsmiljö för forskning, innovation och utbildning inom framtidens tillverkande industrier och hållbar produktion. Här bedriver KTH Södertälje sin verksamhet och tack vare den nya profilbyggnaden har studieplatserna fördubblats till 1 200, samtidigt som forskartjänsterna har återvänt.

Tillsammans med KTH, staden och näringslivet har White tagit fram en förstudie och vision för den nya verksamheten. För fastighetsägaren Acturums räkning har vi utformat och projekterat de nya lokalerna för KTH och Södertälje Science Park. I samverkan med KTH, Scania, Astra Zeneca och Södertälje kommun genomfördes en intervjustudie med studenter, lärare, personal, gymnasieelever och Södertäljebor. Förväntningar, tankar och idéer kunde på så sätt tillvaratas i projektet.

Kund: Acturum / KTH
Plats: Södertälje
Status: Färdigställt 2018
Area: 5 000 kvm tillbyggnad, 10 000 kvm ombyggnad
Bild: Anders Bobert, Emil Fagander

En öppen och ljus byggnad som främjar både spontana samtal och formella möten

En byggnad som sticker ut

KTH har ett högt uppsatt mål – att bli Sveriges mest attraktiva mötesplats för ung innovation, näringslivsanknuten utbildning och forskning. Det kräver robusta och flexibla lokaler som stödjer verksamheten på bästa sätt.

Södertälje Science Park ligger på en tidigare sluten plats, i de kontorsfastigheter där Astra Zeneca en gång hade sin produktion. Utmaningen blev att förvandla området till ett öppet campus där KTH och Södertälje Science Park kan samverka, samt vara varumärke och mötesplats för hela Södertälje.

KTH har definierat sin identitet som ”Den hållbara fabriken”. Det stämmer bra överens med den öppna mötesplats för skapande och testande av idéer som vi vill att KTH och Södertälje Science Park ska bli. För att stödja den visionen har vi skapat flexibla och robusta lokaler som tål mångsidig användning och förändring över tid.
Hans Forsmark, ansvarig arkitekt

En tydlig identitet

Platsen behövde en tydlig identitet som även fungerar som komplement till de äldre tegelhusen. Lösningen blev en ljus och transparent byggnad med fria spännvidder, höga våningshöjder och smarta tekniska lösningar. I den nya byggnaden finns hörsalar och större lektionsrum. Här samspelar gedigna material med inslag av lekfull innovation. Miljöerna är tillgängliga och platserna man kan slå sig ner på har varierande karaktär.

Fasaderna på den nya byggnaden består till största del av trä. De befintliga fastigheternas material i form av tegel, sten och betong har inspirerat till moderna tillägg i samma anda, med tillskott av nytänkande och lekfullhet.

Den nya entrén syns på håll och blir bilden av Södertälje Science Park och en symbol för samarbetet mellan KTH, kommunen och de världsledande företag som finns här. En injektion i staden.

Södertälje Science Park är en satsning från KTH, Scania, AstraZeneca, Acturum och Södertälje kommun.

Kontakt & Team

Hans Forsmark

Hans Forsmark

Arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...