Klövervallens förskola i Rosengård, Malmö

Klövervallens förskola i Rosengård, Malmö

Med fokus på barnens perspektiv, höga hållbarhetsmål och en stor omsorg kring detaljer och utemiljö är vår ambition att Klövervallens förskola ska bidra till att levandegöra visionen ”en tät, grön och funktionsblandad stadsdel” för Rosengård.

Pilotprojekt för klimat- och kostnadseffektivt byggande

I stadsdelen Rosengård i Malmö ligger Klövervallens förskola – en byggnad med fyra avdelningar för 68 barn. På uppdrag av Stadsfastigheter gestaltar vi en tillbyggnad för att öka antalet förskoleplatser till 148.

Projektet är ett pilotprojekt när det gäller klimat- och kostnadseffektivt byggande med målet att minimera byggnadens klimatavtryck och skapa en attraktiv livsmiljö med resurssmarta lösningar.

Kund: Stadsfastigheter
Plats: Malmö
Status: Pågående projekt (start 2021)
Storlek/yta: 1459 kvm
Bilder: White Arkitekter

Barnens behov och klimatet i centrum när Klövervallens förskola byggs ut och om.

Återbruk och solceller bidrar till att motverka klimatförändringar

För att lyckas skapa en tät, grön och funktionsblandad stadsdel med höga hållbarhetsmål har vi valt att utföra tillbyggnaden med en stomme av trä som binder koldioxid samt återbrukat tegel som huvudsakligt fasadmaterial. Stor vikt har lagts på återbruk och att bevara värden i den befintliga förskolan. Med solceller placerade i optimalt läge produceras förnybar solel och bidrar till att motverka klimatförändringar.

De nya lokalerna och gården har planerats för att främja samverkan mellan de befintliga och de nya avdelningarna, såväl som mellan förskolan och det omkringliggande lokalsamhället.

Projektets vision är att skapa en klimateffektiv och kostnadseffektiv förskola som har barnens skiftande behov och välmående i centrum.

Byggnadskonceptet för Klövervallens förskola bygger på en väl gestaltad inplacering som aktiverar alla delar av förskolegården, maximerar gröna utblickar, tar tillvara de olika väderstreckens kvaliteter, och skapar en logisk och tydlig uppdelning mellan verksamhetens olika funktioner.

Kontakt & Team

Adalaura Diaz Garcia

Adalaura Diaz Garcia

Arkitekt, Gruppchef / Kvalitetsledare

+46 721 58 32 47

Adalaura Diaz Garcia

Ansvarig arkitekt

Andreas Eggertsen Teder

Arkitekt och Hållbarhetsexpert Klimatledare

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...