Klövervallens förskola i Rosengård, Malmö

Klövervallens förskola i Rosengård, Malmö

Tillbyggnaden av Klövervallens förskola är Malmö Stadsfastigheters pilotprojekt för klimat- och kostnadseffektivt byggande. Det är en unik satsning där vi har haft förmånen att fungera både som arkitekter och klimatledare.

En förskola i framkant

I ett av stadsdelen Rosengårds grönområden i Malmö ligger Klövervallens förskola, omgiven av offentliga funktioner som badhus, skola, ishall och idrottsplats. Förskolan består idag av fyra avdelningar inrymda i en traditionell enplansbyggnad från 1980-talet.

Efter tillbyggnaden kommer verksamheten att växa till åtta avdelningar, och byggnaden kommer att ligga i framkant såväl klimat- som gestaltningsmässigt.

Kund: Stadsfastigheter
Plats: Malmö
Status: Pågående projekt (start 2021)
Storlek/yta: 1459 m²
Klimatavtryck: 157 kgCO2e/m²BTA (enligt klimatberäkning baserat på system- och materialval i projekteringsskede)
Bilder: White Arkitekter

Det är ett modigt projekt på flera sätt. Stadsfastigheters stora engagemang i klimatfrågan är imponerande – de har hållit fast vid ambitionerna genom hela processen, även när det har varit krävande. Att man väljer att satsa just i Rosengård är ett tydligt sätt att lyfta områdets potential.

Iterativt samarbete för ett bättre slutresultat

Den dubbla funktionen som arkitekter och klimatledare har gett oss möjlighet att arbeta parallellt med klimatoptimering och gestaltning i en iterativ process som även vävt in relevanta kostnadsbedömningar. Med en systematisk metodik och med hjälp av digitala modeller har vi kunnat pröva skisser och idéer mot klimatberäkning och specifika kostnadsfrågor i ett tidigt skede samt följa upp det under projekteringen.

Metoden har hjälpt oss att optimera byggnaden tillsammans med Stadsfastigheter. Det har varit ett givande arbete där vi båda har drivit utvecklingen.

Barnens perspektiv har varit grundläggande i utformningen, både invändigt och utvändigt. Byggnadskonceptet bygger på en väl gestaltad inplacering som aktiverar alla delar av förskolegården, maximerar gröna utblickar, tar tillvara de olika väderstreckens kvaliteter och skapar en logisk och tydlig uppdelning mellan verksamhetens olika funktioner. Stor omsorg har lagts på detaljer som förstärker detta, exempelvis fönster med låg bröstning och djupa nischer att krypa in, tydligt gestaltade entréer och uteplatser med varierande karaktär i alla väderstreck.

Den nya byggnaden är tänkt att uppföras med trästomme, som binder koldioxid, och en fasad av i huvudsak återbrukat tegel. På taket planeras solceller i bästa läge för att bidra med lokal produktion av förnybar energi till nytta för verksamheten.

Tillbyggnaden har planerats för att ta tillvara de givna förutsättningarna, både i den existerande byggnaden och på tomten. Exempelvis har planlösningen anpassats så att det existerande köket kan användas av både nya och gamla avdelningar. De flesta barnen i Rosengård kommer till förskolan till fots eller på cykel, därför har gården fått flera mindre entréer i skyddade lägen i stället för en stor huvudentré där alla trafikslag måste samsas.

Förskolan Klövervallen har ännu inte varit i förskolenämnden för beslut.

Kontakt & Team

Adalaura Diaz Garcia

Adalaura Diaz Garcia

Arkitekt, Gruppchef / Kvalitetsledare

+46 721 58 32 47

Andreas Eggertsen Teder

Arkitekt och Hållbarhetsexpert Klimatledare

Elin Persson

Aksel Alvarez Jurgueson

Daniel Nedrén

Karin Jakobsson

Per-Anders Andersson

Vitaliya Mokhava

Thiago Ferreira

Teresa Lindholm

Fredrik Larsson

Jens Rasmus Andersson

Arthur Campling

Felix Hansson

Johan Persson

Anna Krook

Martin Sundberg

Fredrik G Nilsson

Brendan Cooney

Oskar Nordström

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...