Strandängens kallbadhus

Strandängens kallbadhus

Dygnets variation i ljus och mörker är i fokus för Jönköpings nya kallbadhus. Badhusets rum är utformade efter väderstreckens olika förutsättningar med syfte att skapa en avslappnad badupplevelse, året runt.

Poetisk arkitektur

Den framväxande stadsdelen Strandängen intill Vättern i Jönköping ska få ett kallbadhus. Whites förslag, som vann den utlysta arkitekttävlingen, består av en byggnad helt i trä, som smälter in i omgivningen och som tar tillvara på de vackra vyerna.

En del av juryns motivering lyder: Förslaget har ett bra och tydligt helhetstänk med en vacker och ändamålsenlig lösning av uppgiften. Analysen av platsen och byggnadens arkitektur hänger ihop hela vägen. Förslaget har ett hänsynsfullt och poetiskt sätt att jobba med ljus/skugga, material, siktlinjer och utsikt, olika rumsliga upplevelser och fasaduttryck.

Kund: Vätterhem och Tosito
Plats: Jönköping
Storlek/yta: 387 kvm
Projekt start/slut/status: Start 2019, förväntas stå klart vid årsskiftet 2020/2021
Bild: Aesthetica Studio & White

Tanken är att byggnaden ska beskrivas av ljuset. Lamellerna ger skuggeffekter som hela tiden förändras. Det gör det spännande att besöka kallbadhuset vid olika tider på dygnet och under olika årstider.

Rum för såväl kontemplation som samtal

En brygga leder ut till kallbadhuset, som bland annat består av två kallbadsavdelningar med bastu och omklädningsrum. Istället för att dela upp avdelningarna efter kön är det upplevelsen och vyn som skiljer basturna åt. I den östra bastun sitter badgästerna på rad, blickandes ut över vattnet och ser soluppgången genom panoramafönster. I den västra placeras sittplatserna mittemot varandra, vilket öppnar upp för samtal, med Vätterns södra strand och stadens siluett som fond. Båda avdelningarna har soldäck i söderläge för att öka antalet soltimmar per dygn.

Trygg och insynsskyddad plats

En utmaning med att gestalta kallbadhus är att skapa en trygg plats utan insyn. En situation som kan upplevas särskilt utsatt är när man går ut och ner till vattnet för att bada. För att skapa en behaglig upplevelse har trapporna ritats så de leder hela vägen ner i vattnet. Med höga och täta väggar är besökarna skyddade mot såväl insyn som vind. Med infällda handledare och räfflat trä under fötterna skapas en trygg vandring till och från vattnet.

De som kallbadar är hela tiden skyddade från insyn, både till och upp ur vattnet. Vid trapporna finns möjlighet att hänga av sig sin handduk eller badrock. Vi har valt att göra trapporna breda så att flera personer kan mötas där. En ska inte behöva trängas eller vänta på någon som är på väg upp ur badet.
Josef Wiberg, ansvarig arkitekt

Ljus- och skuggspel skapar föränderlig arkitektur

Kallbadhuset är placerat cirka trettio meter ut i Vättern, vilket gör det utsatt för både väder och vind. Byggnadens konstruktion består därför av miljömärkt och tåligt trä. Det motståndskraftiga materialet smälter in i naturen och känns behagligt mot bara kroppar. Trälameller på husets fasad skapar ett föränderligt ljus- och skuggspel beroende på hur ljuset faller på byggnaden under dygnets olika timmar.

Publika utrymmen, tillgängliga för alla

En viktig aspekt av tävlingsmomentet var att göra kallbadhuset välkomnande för alla Jönköpingsbor, oavsett om man vill kallbada eller inte. White har därför valt att skapa flera publika utrymmen i byggnaden, som är öppna och tillgängliga för alla. Bryggan har sittplatser som leder vidare till ett gemensamt soldäck.

För dem som av olika skäl inte kan ta sig ned för trappor finns en nedsänkt, grund pool som går att svalka sig i och som nås i anslutning till badets två bastuavdelningar.

Förutom bad- och bastuavdelningarna består kallbadhuset av en loungeavdelning med eldstad och plats att sitta för dem med medhavd mat. Även här har utsikten och dagsljuset varit i fokus under designprocessen. Dessa utrymmen går att hyra separat eller tillsammans – utan av att övriga delar eller aktiviteter i huset påverkas.

Nya mötesplatser i omgivningen

I Whites tävlingsbidrag ingår även en förvandling av den angränsande omgivningen. Intill huset skapas flera publika soldäck, som har utformats för att ta tillvara på dagsljuset på bästa vis, och ekarna i närheten bevaras. Tanken är att nya grill- och sittplatser, vindskyddade utsiktsplatser och stigar belagda med stenmjöl, för ökad tillgänglighet, ska utvecklas, i syfte att skapa en välkomnande plats för alla.

Kontakt & Team

Josef Wiberg

Josef Wiberg

Arkitekt

+46 761 18 93 03

Karin Jakobsson

Niels de Bruin

Oskar Nordström

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...