Indigo i Hovås

Indigo i Hovås

Piggare och starkare vardag, bättre koncentrationsförmåga och godare nattsömn. Det är bara några av hälsofördelarna för hyresgästerna i den nya byggnaden Indigo i Nya Hovås utanför Göteborg. Tillsammans med Next Step Group och BRA har vi skapat en byggnad som formligen spritter av välgörande rörelse. Med en stark övertygelse och engagemang visar Indigo-projektet hur nya lösningar och utanför boxen-tänk kan öppna helt nya vägar – och i förlängningen bidra till bättre folkhälsa.

När varken den snabbaste eller rakaste vägen är den bästa

I byggnaden ryms en skola F–5, samt gym och tre padelhallar. På tre nivåer; taket, gården ovanpå gymmet och den anslutande naturmarken finns en skolgård – den första i sitt slag i Sverige, med syftet att få unga i rörelse. På skolgården har vi tillsammans med Next Step skapat bland annat lekkullar, studsmattor och hinder- och löpbanor.

För att komma till skolans tre våningar följer man den slingrande trätrappan som vecklar ut sig på skolans innergård. Det är varken den snabbaste eller rakaste vägen, i stället är det vägen mot bättre studieresultat och ett friskare liv.

Kund: Next Step Group
Plats: Nya Hovås, Göteborg
Storlek/yta: BTA 5800 kvm, BTA ovan mark 5000 kvm, LOA totalt 5180 kvm.
Innehåll: Skola år F-5, gym.
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projekt start/slut: 2020-2022
Status: Färdigställt 2022
Foto: Kalle Sanner och BRA

Genom Indigos utformning främjas de beteendemönster som enligt forskning långsiktigt förbättrar hälsan, och höjer skolprestationer.

Indigo är resultatet av ett fantastiskt besjälat och ihärdigt arbete. Inte minst från Next Step Group som återigen visat att de är en av Sveriges absolut främsta fastighetsutvecklare. Denna gång är det med de unga elevernas bästa för ögonen.

Vi hör redan efter en månads verksamhet att eleverna somnar gott efter en dag full av rörelse och lek. Särskilt tjejerna rör sig mer än på deras tidigare skolgård enligt skolan, vilket känns som ett extra fint kvitto att få. Vi har haft ett särskilt fokus på att få i gång tjejerna eftersom de enligt statistiken slutar med organiserad idrott tidigare än killarna.
Linda Ekman, ansvarig landskapsarkitekt

Men skolverksamheten är alltså inte den enda verksamheten i huset som främjar rörelse. SATS huserar i bottenvåningen och tack vare stora glaspartier bjuds betraktaren in i den rymliga gymlokalen med över sju meter i takhöjd, och som även inrymmer tre padelbanor. Genom samnyttjande har gymmet tillgång till skolgården på taket kvällstid, och även den fullt utrustade idrottshallen som skolan använder dagtid för undervisning i Idrott och hälsa.

En viktig del i att främja rörelserikedom är att vuxna och barn ser och inspireras av varandra – om barn ser att träning är en viktig del av vuxnas liv, finns goda möjligheter att de tar efter. Även på skolgården är det viktigt att kunna inspireras av och hjälpa varandra, var och en från sin nivå av kunskap om vad den egna kroppen kan.

Arkitekt- och landskapsteamet har hela tiden jobbat med rörelserikedom som ett uttalat mål. Med nytänkande och samverkan har man tillsammans med Next Step Group skapat en byggnad som genom både sin utformning och verksamheterna den rymmer, möjliggör och uppmuntrar till rörelse.

Vi har trampat upp nya stigar, tack vare ett enormt engagemang från Next Step Group och alla inblandade. Med Indigo visar vi hur arkitektur kan skapa mer fysisk aktivitet, och bättre hälsa för barn och unga.
Joakim Hansson, ansvarig arkitekt

Indigo består av tre huskroppar som sammanfogats i formen av bokstaven C. Tack vare formen minskas buller, och samtidigt skapas en trygg och välkomnande atmosfär för elever, personal och besökare. Fasaden som vetter utåt mot Nya Hovås smälter in i den moderna och avskalade gestaltningen i området med kontorshus, medan gestaltningen på byggnadens insida utstrålar både värme och tålighet för att spegla den verksamhet som huserar här.

Med avstamp i inkluderande formgivning går den utvändiga färgsättningen i gult och grönt, neutrala färger som tilltalar många och utstrålar både rörelse och trygghet. Klassrummen har stora ljusinsläpp längs fasaden, som väver ihop innemiljön med skolgården och omgivningen i den unika stadsdelen Nya Hovås.

En byggnad för rörelse

All form av rörelse kan påverka hälsan positivt. Det är en av utgångspunkterna för vardagen i Indigo. Byggnaden och dess verksamheter ska inte bara möjliggöra rörelse, utan också uppmuntra och inspirera till detsamma. Byggnaden är utformad med insikter från både forskare vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet och Generation Peps ambassadör Carolina Klüft.

Kontakt & Team

Joakim Hansson

Joakim Hansson

Arkitekt

+46 706 67 87 93

Joakim Hansson

Ansvarig arkitekt

Maria Flårback

Handläggande arkitekt

Magnus Bunner

Handläggande arkitekt

Daniel Hasselvind

Ingenjör

Hans Pålsson

Ingenjör

Linda Ekman

Ansvarig landskapsarkitekt

Phoebe Xi Hu

Handläggande landskapsarkitekt

Hampus Åvall

Landskapsingenjör

Mikaela Åström Forsgren

Ansvarig ljusdesigner

Tobias Olausson Sahlin

Ljusdesigner

Åsa Askergren

Uppdragsledare

Malin Forsgren

Tillgänglighetssakkunnig

Carl Molander

Hållbarhetsspecialist

Vitaliya Mokhava

Hållbarhetsspecialist

Susanna von Eyben

Inredningsarkitekt

Karin Björning-Engström

Arkitekt

Jay Williams

Fatima Khavari

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...