Hamnplan i Sigtuna

Hamnplan i Sigtuna

I ett härligt söderläge vid Mälarens strand i Sigtuna ligger Hamnplan. Platsen har transformerats från en större grusplan för parkering till en inbjudande mötesplats med nya sociala möbler, artrik grönska och en markbeläggning i natursten och betong som omsorgsfullt flätar ihop platsen.

En välkomnade entré bjuder in

Det attraktiva läget vid vattnet i direkt anslutning till Strandpromenaden har fått nya sköna sittplatser, praktfulla dagvattenplanteringar, ny belysning och konstnärlig utsmyckning. En ny effektiv parkering har bäddats in av avskiljande frodiga välkomponerade planteringsytor. Projektet omfattar också en nyanlagd cykelbana som är ett led i Sigtunas arbete med att främja cykeltrafik.

Tillägget av nya sittplatser och bänkar inbjuder till att dröja sig kvar, umgås och njuta av den vackra utsikten. Det södervända läget mot vattnet och båthamnen tas tillvara och ges en lång rad av solsoffor som ramar in platsen. De sociala möblerna vänder sig åt två håll och erbjuder flera användningssätt och flera sätt att sitta på. Sofforna är lekfullt gestaltade för att stärka platsens identitet, uppmuntrat till lek och rörelserikedom och tilltala alla åldrar.

Kund: Sigtuna kommun
Plats: Sigtuna
Projektstart/slut: 2019-2023
Status: Färdigställt 2023
Priser/utmärkelser: Stenpriset 2024 nominering
Foto: Jann Lipka

Hamnplan blir en självklar plats att stanna upp och träffas på, med den fantastiska utblicken över sjön som fond.

Identitetsstarkt golv

Den öppna hårdgjorda ytan har givits ett identitetsstarkt fiskbensmönster i natursten och betongplattor. Beläggningen flätar omsorgsfullt ihop platsen, likt de intilliggande paradvillornas matsalsgolv och blir samtidigt en hommage till det marina läget. De olika materialen ger subtila skiftningar som framträder olika under årets dagar. Mönstrets mjuka skiftningar gör att golvet känns mer levande och glittrar vackert i solen likt Mälarens vatten intill. Ett konstverk av Katarina Löfström markerar platsens entré.

Artrik grönska

Generösa planteringsytor omfamnar platsen och skapar en grön zon mellan torgytan och parkeringsytan. De nya planteringarna och grönskan har stor betydelse för platsen. Dels för att skapa behagliga och attraktiva lägen att vistas på, men också för att skapa livsnödvändiga ekosystemtjänster. De artrika planteringarna främjar biologisk mångfald, renar dagvatten, som ett svar på ett förändrat klimat, samtidigt som det skapar förutsättningar till en plats för människor att njuta av.  De prunkande planteringarna omhändertar och renar allt dagvatten som landar på ytan. Samtidigt bidrar en mångfald av träd, buskar och perenner till temperaturreglering, lokala habitat, biodiversitet och blomning och färgskiftningar resten av året.

De nya artrika planteringarnas grönska har stor betydelse för platsen. Dels för att skapa behagliga och attraktiva lägen att vistas på, men också för att skapa livsnödvändiga ekosystemtjänster.
Cecilia Jarlöv, ansvarig landskapsarkitekt

Belysning

Det öppna torgrummet ramas in av vajerspänd belysning som skapar ett varmt, glittrande ljus att vistas i under mörka timmar. Nattetid och sena kvällar, när platsen inte används, släcks vajerbelysningen för att skapa en mörkare och mer vilsam ljusmiljö. Planteringarna lyfts fram av avbländad strålkastarbelysning som gör att växterna blir ett vackert blickfång under hela dygnet. Belysningen längs planteringsytan och längs gång- och cykelstråket som löper runt platsen, är utformad för att samtidigt ge ett nedtonat, lågmält ljus till parkeringsplatsen.

Kontakt & Team

Cecilia Jarlöv

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt, Gruppchef

+46 721 73 32 73

Clara Fraenkel

Erik Miron

Josefin Norén Almén

Felix Melin

Sanna Eriksson

Viktor Sveding

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...