Future Window Sthlm

Världen står inför ett vägskäl och våra städer behöver förändras. Ett bättre, mer motståndskraftigt och spännande stadsliv är möjligt. Men hur lever vi i en stad där vi tänker radikalt annorlunda kring mobilitet, natur, energi och resursflöden? Och hur skiljer sig den staden från de städer vi lever i nu? I den engagerande utställningen Future Window använder vi staden som scen för att utforska olika möjliga berättelser om framtiden genom storytelling och Augmented Reality.

Visioner av en önskvärd framtid

Världen måste förändras och det måste även våra städer – men vi kan inte skapa det vi inte kan föreställa oss. Samtidigt som världen brottas med frågor om klimatförändringar, resursbrist och segregation, erbjuder vi en konkret vision av en önskvärd framtid som vi kan skapa tillsammans. Genom tre fysiska fönster ”The Walkable City”, ”The Symbiotic City” och ”The Rewilded City” låter denna installation människor uppleva en alternativ verklighet. Välkommen till en stad som är gjord för promenader, med färre bilar och fler basketplaner. Besök en cirkulär stad där vi inte längre spolar med dricksvatten och där allt avfall har ett värde. Upplev en vild, grön och motståndskraftig stad med mindre asfalt och fler insekter.

Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan SALLY – EY Dobermans framtidslabb och White Arkitekter med partners som Naturskyddsföreningen, Tool Space, Vasakronan, DVA, Lilla Namo och Stalands. Fysiska fönster skapade av konstnären Finn Ahlgren, berättelser skrivna tillsammans med Anna Ander.
Plats: Stockholm
Status: Lansering september, 2023
Foto och film: Dan Henriksson Storm, SALLY och White Arkitekter

Genom spekulativ design låter Future Window oss drömma om en annan framtid för Stockholm. Genom ett möte mellan teknik, design och fiktion utforskar vi en ny typ av berättelse som inte bara visar på hur en annan stad kan se ut, utan hur det skulle kunna kännas att bo där.
TOVE BLOMGREN, CREATIVE DIRECTOR, SALLY

Projektet lanserades i september, 2024 med bland annat ett liveframträdande från rapparen Lilla Namo, som även ger röst till installationens ljudpromenad.

The Walkable City

Idag är det bilen som styr i nästan alla städer runt om i världen. Så har det varit så länge att de flesta av oss inte längre reflekterar över deras dominans. Men priset vi betalar för individens rätt att köra runt i staden är högt. Fler kvadratmeter ägnas åt vägar och parkering än åt bostäder och grönområden.

Att ta bort eller kraftigt begränsa biltrafiken i staden öppnar upp för en mängd möjligheter till bättre utnyttjande av miljön. Vad skulle du vilja se? Fler parker och trädgårdar? Fler sociala utrymmen? Eller kanske fler platser för kultur och konst?

Samhället i stort, inte minst byggbranschen, står inför uppgiften att uppnå mer med jordens allt knappare resurser. Vi behöver tänka om, se till värdeskapande platser och utveckla det vi redan har. Med dessa framtidsfönster vill vi öppna upp för nya optimistiska visioner och idéer, konstruktiva diskussioner och kreativa samarbeten.
ELENA KANEVSKY, ARKITEKT

The Rewilded City

Åttio procent av världens befolkning kommer snart att bo i städer. Städer som byggs, förtätas och trängs. Samtidigt befinner vi oss mitt i en accelererande massutrotning av arter. Dessutom är våra städer dåligt rustade för en kommande era med varmare, fuktigare och torrare klimat. Kostnaderna för allt detta, både ekonomiskt och för mänskligheten, kommer att bli enorma.

Vi ser framför oss en annan framtid – en framtid där staden är ”rewilded”. En framtid där vi ökar mängden stadsgrönska på olika sätt (mark, väggar, tak) så att vi kan dra nytta av naturens tjänster – som luftrening, vattenfördröjning, värmereglering och pollinering av grödor. Att bo i en tystare, lugnare och grönare stad känns också annorlunda.

The Symbiotic City

Städer världen över är många saker, men en sak är de inte – särskilt resurseffektiva. Varje år genererar städer omkring 10 miljarder ton avfall och förbrukar upp till 75 % av all producerad energi, och nästan allt som behövs skeppas in utifrån. Vi har blivit beroende av ett enormt inflöde av ändliga resurser. Men med ett snabbt föränderligt klimat blir det alltmer uppenbart att detta inte kan fortsätta.

En ny typ av urban metabolism råder i den symbiotiska staden, där värme, kyla, vatten och avfall ses som värdefulla resurser. Saker som bör användas effektivt och återanvändas om och om igen. Potentialen är betydande. Det handlar om att öka motståndskraften i våra städer, samtidigt som vi minskar städernas påverkan på klimatet och naturen. Den symbiotiska staden kommer också att skapa nya ekonomiska, kreativa och kulturella värden när vi tar hand om alla de resurser som tidigare slösades bort och kasserades.

En fysisk inramning av framtiden

De fysiska fönstren har designats i samarbete med konstnären Finn Ahlgren från duon Godspeed. Med inspiration från hans arbete med oanvända och bortkastade material har Finn på ett iögonfallande sätt ramat in framtiden. Att hitta skönhet i saker som anses vara skräp är en kraftfull metafor för den alternativa stadsframtid som presenteras i manifestationen.

Utforska Future Windows Stockholm här

Future Window lanserades i Stockholm i september 2024 och är ett samarbete mellan SALLY – EY Dobermans framtidslabb och White Arkitekter med partners som Naturskyddsföreningen, Tool Space, Vasakronan, DVA, Lilla Namo och Stalands.

Kontakt & Team

Helena Ryhle

Helena Ryhle

Creative Director

+46 721 58 32 94

Elena Kanevsky

Ansvarig arkitekt

Sofie Weidemann

Arkitekt

Lisa Fransson

Arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...