Framtidens återvinnings­central

Framtidens återvinnings­central

Under 2013 lämnade de svenska hushållen in 2 miljoner ton grovavfall, nästan 200 kg/person. Endast en mindre del går till återvinning. Om återvinningscentraler vore mer som en kreativ verkstad i närområdet, istället för bara en plats där vi dumpar det vi vill bli av med, skulle inte det inspirera människor att återanvända mer?

Reduce, re-use, recycle... re-make!

Framtidens återvinningscentral testades i Norra Djurgårdsstaden under fem dagar i oktober 2015. Konceptet representeras av tre sjöcontainrar. Ett lager där materialet sorteras, vägs och räknas, en verkstad där det går att låna, laga och skapa nytt samt ett showroom där allt som har ett andrahandsvärde visas och det är möjligt att ta saker helt gratis.

White var tillsammans med Ragn-Sells, vinnare av en innovationsupphandling från Stockholms stad med Stockholm Vatten som mottagare. Utifrån visionen om en social och kreativ plats där människor kan mötas kring frågor om avfall, återbruk och framtiden skapade vi en tillfällig resurs- och kompetenspark.

Kund: Stockholm stad, Stockholm Vatten
Plats: Stockholm
Status: Färdigställd 2015, tillfällig utställning
Foto: Thomas Zaar

Framtidens återvinningscentral är ett steg i vår gemensamma förflyttning mot ett samhälle i harmoni med jordens resurser

En enkätstudie genomfördes på plats där de boende fick svara på frågor kring avfall och återbruk. En önskevägg fanns också där besökare kunde skriva vad de ville ha på den framtida återvinningscentralen. Närheten till inlämningsställen och möjligheten att lämna allt på samma plats visade sig vara de viktigaste parametrarna för att människor ska slänga färre saker.

Resultatet var mycket positivt, inom Norra Djurgårdsstaden återbrukades 30 % av det som lämnades in i området. Totalt var siffran 75 % då det som hade ett andrahandsvärde skickades till en hjälporganisation. På en traditionell återvinningscentral är siffran blygsamma 2 %.

Framtidens återvinningscentral visar att det finns en stor potential att minska koldioxidutsläppen och utnyttjandet av våra resurser genom ökad återanvändning, materialåtervinning och mindre konsumtion.

Kontakt & Team

Lise-Lott Larsson Kolessar

Lise-Lott Larsson Kolessar

Hållbarhetsstrateg, Hållbarhetsansvarig

+46 706 10 14 47

Jenni Brink Bylund

Tomas Landfeldt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...