Climate Innovation District i Leeds, Storbritannien

Climate Innovation District i Leeds, Storbritannien

Genom att arbeta mer resurseffektivt när vi skapar städer, infrastruktur och transportsystem gör vi vad vi kan för att inte påskynda klimatförändringar. Climate Innovation District i Leeds i Storbritannien är ett sånt exempel. Här har vi förvandlat ett centralt industriområde till en hållbar, grön, blandad stadsdel med 516 lågenergihus.

Hälsosamt liv i staden

Konceptet var att skapa ett område baserat på den skandinaviska staden med en exceptionell standard när det kommer till hållbarhet och miljö. I nära samarbete med stadsutvecklaren Citu, har vi omvandlat en industriell miljö till en promenadvänlig, hälsosam, familjevänlig ny stadsdel.

Bostäderna är helt integrerade i samhället. Här finns sjukvård, skolor och kontor och hela stadsdelen präglas av ett varierat utbud av urbana mötesplatser tillgängliga för alla. Passivhus-projekteringspaketet (PHPP) har användes i designstadiet för att bedöma prestandan för distriktets 516 nya bostäder, för att uppnå byggnader som ligger nära passivhusstandard.

Kund: Citu
Plats: Leeds, Storbritannien
Status: Färdigställt 2022
Kostnad:
125 miljoner pund
Foto:
Citu

Leeds var tidigare känt för sina stålverk och sin kemiska industri. Nu strävar staden efter att bli modell för mer hälsosamma, smarta och bättre sammankopplade urbana stadsdelar.
Genom att skapa en hållbar ekonomisk modell med hjälp av den senaste tekniken och innovationer från hela världen, strävar vi efter att skapa lösningar som varar längre än vår generation och nästa.
Jonathan Wilson, Development Director, Citu

Den promenadvänliga staden

En framgångsrik och hållbar lokal stadsdel är en produkt av de avstånd människor måste ta sig för att lösa sina vardagliga behov – och att göra det utan att ta bilen måste vara prioriterat. Översiktsplanens särpräglade stadsutformning för Climate Innovation District möjliggör en gång- och cykelvänlig gatumiljö, så alla behov finns inom räckhåll med cykel eller till fots.

 

Hälsa och glädje

Den naturliga världen ger otaliga fördelar. Tillgång till gröna ytor av hög kvalitet ökar social interaktion och integration, ger utrymme för fysisk aktivitet och lek, förbättrar luftkvaliteten och minskar urbana värme-effekter.  Här kännetecknas hela stadsdelen av tät, multifunktionell och resurseffektiv utveckling. Grön infrastruktur är inbäddad i hela stadsdelsplanen, vilket uppmuntrar till en hälsosam livsstil.

En av Storbritanniens första husfabriker med låga koldioxidutsläpp

En tillverkningsanläggning på plats, Citu Works, kommer att tillverka hussystemen med timmerstomme för alla 516 husen i stadsdelen. Anläggningen kan producera upp till 750 hus med låga koldioxidutsläpp varje år och är bland de första i sitt slag i Storbritannien.

Ett avgörande steg mot noll koldioxid

Att utnyttja naturresurser är en nyckelfaktor för att uppnå ett koldioxidfritt liv. Användningen av solens naturliga energi kommer att maximeras genom passiv solenergi, solcellsmoduler och aktiva solpaneler. Genom att rikta byggnader söderut kan generösa mängder dagsljus tränga igenom i den täta stadsväven.

 

Digital innovation

Från tidiga designstadier innebar noggrann tolkning av BIM-modellen att byggnadernas termiska prestanda kunde kartläggas, vilket säkerställde låga koldioxidutsläpp under hela byggnadens livscykel. Citu är en av Storbritanniens ledande utvecklare och ligger i framkant när det gäller att utveckling av boende utan koldioxidutsläpp. En del i detta är Citus planer att göra det möjligt för invånarna att själva ta kontroll över sin hemenergiförbrukning med hjälp av en anpassad app som kan fjärrstyra allt från belysning till värme, med en knapptryckning.

Kontakt & Team

Geoff Denton

Geoff Denton

Arkitekt

+46 721 58 30 36

Linda Thiel

Freya Tigerschiöld

Rickard Nygren

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...