Charlottenlund gravlund

Charlottenlund gravlund

Charlottenlund gravlund, strax utanför Trondheim är en trosneutral plats som genomsyras av ett poetiskt anslag och följer en ton som förankrar gravlunden på platsen mellan stad och land såväl som mellan berg och fjord.

Omfattande projekt med ett poetiskt anslag

Charlottenlund gravlund invigdes 2020. Ett 9 hektar stort område hade då omvandlats från jordbruksmark till en helt ny och trosneutral begravningsplats cirka 6 km från centrala Trondheim – precis i gränslandet mellan bebyggelse och naturmark.

Det är ett omfattande landskapsprojekt som hanterar en mängd olika delar och områden såsom minnesplatser, minneslundar, askgravlundar, kistgravfält, urngravfält, processionsgång, klocktorn, ekonomigård, gärden, portar, belysning, konst och vegetation. Alltihop omfamnat och förankrat av gabionmurar med handlagd trondgemit, en lokalt bruten och nästan vit stensort.

Kund: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Plats: Trondheim, Norge
Status: Färdigställt 2020
Area: 9 hektar
Foto: Kristoffer Wittrup, Alexander de Cuveland & White

Hela anläggningen genomsyras av ett poetiskt anslag och följer en ton som förankrar gravlunden på platsen mellan stad och land såväl som mellan berg och fjord.

De fyra huvudelementen Åkerholmen, Processionsvägen, Gravfälten och Alle savnedes plass utgör gravplatsens stomme och bärande identitet. De är länkade till varandra i en helhet. Allt med syfte att göra Charlottenlund gravlund till en väl fungerande begravningsplats som visar lyhördhet för de naturgivna förutsättningarna, landskapets kvalitéer och besökarnas behov av såväl högstämdhet som närhet.

Processionsvägen har ingen början eller slut. Det är en markant linje som tydligt binder samman själva gravplatsen och som subtilt ankrar den till sin omgivning. Den speglar det överlämnande som sker när någon dör, från den mänskliga tidsbegränsade tillvaron till den allomfattande tidlösheten, från kultur till natur.

Alle savnedes plass är till för dem som förlorat någon eller vill ge uttryck för sin delaktighet vid svåra händelser. Platsen är öppen för alla och är utformad för att kunna hantera såväl ett kollektivt som individuellt sorgearbete.

Platsens dignitet och utformning gör att den också lämpar sig mycket väl som samlingsplats vid kulturevenemang och högtider eller som en meditativ refug för människor på tur eller för en förskoleklass på utflykt.
Markus Magnusson, ansvarig landskapsarkitekt

Med stor försiktighet har Åkerholmen omvandlats till plats för jordning med minnesplatser som hämtar sina uttryck från omgivningen och ligger inkilade mellan befintliga, högresta tallar. I anläggningen finns också flera olika typer av förplacerade gravstenar, utformade av trä, brons och kurugranit. En tämligen ny metod i Norge.

Olika rum och platser för gravfält har formats fram med hjälp av skogsridåer och lärkhäckar för att ge det stora anlägget en mänskligare skala. Skogsridåerna är utformade med ett recept av olika väl valda trädsorter och buskage som med tiden kommer att mejslas fram till rekreationsskogar för gravar och för vistelse.

2012 utlyste Kirkelige fellesrådet i Trondheim en internationell tävling för utformandet av den trosneutrala begravningsplatsen. Ett svenskt team bestående av White arkitekter och Landskapsgruppen vann tävlingen 2013, med sitt förslag som hade mottot ”Alle svanedes plass”. Därefter vidtog en vidarebearbetning, projektering och slutligen byggnation fram till 2020 då begravningsplatsen invigdes.

Sedan dess har Charlottenlund gravlund kommit i bruk och har med tiden blivit ett utflyktsmål som lockar alla typer av besökare vida omkring.

Kontakt & Team

Markus Magnusson

Markus Magnusson

Landskapsarkitekt

+46 766 39 47 44

Alexandra Hagen

Fredrik Larsson

Andreas Milsta

Jake Ford

Josef Wiberg

Fredrik G Nilsson

Anna Eklund

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...