Astrid Lindgrens barnsjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus finns numera både på Nya Karolinska Solna och Karolinska Huddinge. Så har det inte alltid varit. Tidigare var Stockholms kvalificerade barnsjukvård samlat i en organisation och en byggnad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Med barnen i fokus

Byggnaden är planerad enligt ett vårdkoncept där de traditionella klinikerna är avskaffade och vården i stället organiserats i funktionsblock, program, som innehåller både öppen och sluten vård.

Många lokaler delas av flera verksamheter. Vårdavdelningar och mottagningar har överlappande zoner där gemensamma rum är placerade, t ex dagrum för föräldrar, konferensrum och vissa behandlingsrum. En vårdavdelning kan vid överbeläggning på ett enkelt sätt låna rum av en angränsande avdelning.

Kund: Locum AB
Projektets start/slut: 1996
Färdigställt: 1998
Storlek/Yta: Ombyggd del, ca 15 000 m2 BTA och en nybyggd del, ca 20 000 m2 BTA
Foto: Tova Rudin

Föräldrar och syskon är viktiga för barnets välbefinnande och tillfrisknande. Sjukhuset är därför planerat med tanke på föräldrarnas delaktighet i vården.

En vårdplats betyder två sängar – en säng för barnet och en säng för övernattande förälder. Sjukhusets anhörigvåning erbjuder dessutom möjligheter för övriga familjen att bo kvar för kortare eller längre perioder. Föräldrar och syskon är viktiga för barnets välbefinnande och tillfrisknande. Sjukhuset är därför planerat med tanke på föräldrarnas delaktighet i vården.

Husens yttre stramhet ansluter till övriga kvarter och byggnader i sjukhusstaden. Den kringbyggda gården och interiören är gestaltade med friare former och rikare färgspel. Grönska och konst bidrar till att barnsjukhusets gård blir en värld full av fantasi och lekfullhet. Byggnaden innehåller lokaler för öppen och sluten vård, akutvård, röntgen, operation, forskning, utveckling, lekterapi, bibliotek och café.

Astrid Lindgrens Barnsjukhus ligger i Barnkvarteret på Karolinska Universitetssjukhusets område, där Nya Karolinska Solna och även S:t Eriks ögonsjukhus ligger.

Kontakt & Team

Charlotte Ruben

Charlotte Ruben

Arkitekt

+46 703 24 20 05

Eva Berg

ansvarig arkitekt

Dela gärna!

Relaterade projekt

Alla projekt

Laddar...