Selma stadsdelshus

Livfullhet, skönhet och kreativitet ska känneteckna Göteborgs framväxande område Selma Stad. Hjärtat i den nya stadsdelen blir Selma stadsdelshus – en unik medborgarbyggnad som inbjuder till samarbete mellan kommunen och medborgarna.

Nytt kulturellt landmärke

Selma stad är ett samarbetsprojekt för att utveckla Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa på Norra Hisingen i Göteborg. Hela stadsdelen genomgår för närvarande en stor omvandling, med det nya stadsdelshuset och torget i dess mitt. Byggnaden får formen av en tredimensionell stor scen och fasaden är formad som en böljande ridå. Meningen är att utsidan ska spegla insidan – det ska kännas att vi skapar en plats för spännande möten, kreativitet och inspiration.

 

I Selma Stadsdelshus har vårt inredningsteam dessutom visat att det är möjligt att ställa om mot en mer cirkulär ekonomi. När 6 200 kvm ska fyllas med 100 % återvunna möbler och material utmanas både arbetssätt och kreativitet.

Blandningen av olika verksamheter i huset skapar en kreativ miljö med möjligheter för inspirerande samarbeten mellan medborgare, kulturverksamhet och stadsdelsförvaltning.

Kund: Göteborgslokaler / Göteborgs stad
Plats: Göteborg
Status: Färdigställs 2019
Foto: Åke E:son Lindman

Torget har fått sitt namn efter Selma Lagerlöf, den första kvinnliga författaren som tilldelats Nobelpriset i litteratur.

Identitetsstärkande arkitektur

Genom sin konsekventa och konceptuella arkitektur får byggnaden en stark identitet som gör att den utmärker sig i området. Byggnadens utformning och gestaltning, både när det gäller materialval och designprinciper, har som huvuduppgift att skapa ett ramverk och en scen som lyfter fram och belyser aktiviteten i huset. Fasaden utformas som en ridå i sinuskorrugerad betong. Böljande fönsteröppningar skapar en lekfullhet och visar upp husets innehåll för publiken på torget. Genom att behandla samtliga fasader med samma skärpa och omsorg för detaljer får byggnaden en sammanhållen gestalt som stärker dess identitet. Alla sidor och verksamheter värderas då likvärdigt och huset har ingen självklar baksida. Materialiteten i den råa betongen kontrasteras mot inslag av sträckmetall i varm kopparton.

quote
Vi vill skapa en positiv friktion där människor kan springa in i varandra och där oväntade möten blir möjliga - dansare bredvid teaterfolket, sida vid sida med stadens politiker.
Mattias Lind, ansvarig arkitekt

Flexibla miljöer

Utöver de kommunala kontoren rymmer byggnaden ett bibliotek, teater, café och restaurang, mötesrum, medierum, dans- och musikrum. Att kombinera ett kulturprogram med kommunal administration i samma byggnad var en intressant utmaning för designteamet, som skapat flexibla utrymmen utformade för att rymma det delade programmet.

 

 

Lokalerna ska kunna samutnyttjas under dygnet och möbleras om efter aktivitet. Ena stunden teaterrepetition och nästa möte för politikerna. Utgångspunkten är att återanvända möbler som stadsdelen redan har, men komplettera med nyinköpt begagnat och re-design. Designtanken är att varje möbel ska bestå av flera olika material.

 

Återbruk är en utmaning och inredningsarkitekternas roll blir utökad, eftersom det krävs större samordning och planering från designidé till färdig inredning.

Kontakt & team

Mattias Lind

Mattias Lind

Arkitekt

Göteborg

[email protected]

+46 31 60 86 51

Mattias Lind Ansvarig arkitekt
Annie Leonsson Ansvarig inredningsarkitekt
Lars Zackrisson
Jessica Kos
Christian Wahlström
Linn Roldin
Daniel Stenqvist
Theresa Kjellberg
Jacob Lundqvist
Jacob Nilsson
Samuel Michaëlsson
Britta Wikholm
Kristofer Jonsson
English
Svenska