Satelliten

Sollentuna, strax norr om Stockholm, fortsätter expandera. Centrum har byggts ut för att öka områdets stadsmässighet och ge staden en ny karaktär. En del i detta är Ungdomens hus, Satelliten. En plats för nya lysande stjärnor att väckas till liv.

På sina egna villkor

Sporthallar har tidigare av tradition placerats mer i städers utkanter men Satelliten, med teater, sport, musik och bibliotek är placerad mitt i centrum. Här har sporten, allierad med kulturen, flyttat in till stan.

 

Målet har varit att göra ungdomar mer intresserade av sport och kultur och skapa en arena för möten. En satsning på social hållbarhet i en välbärgad men segregerad kommun. Med Satelliten har ungdomarna i Sollentuna fått en plats de själva kan bestämma över. En byggnad för framåtblickande. På sina egna villkor.

En plats och en arena för, och tillsammans med, ungdomarna.
  • Kund: Sollentuna kommun
    Plats: Sollentuna
    Status: Färdigställt 2010
    Bild: Mikael Olsson, Bruno Ehrs

En arena med karaktär

Vi har skapat en plats och en arena för, och tillsammans med, ungdomarna. Idén var att göra en byggnad som verkligen visar upp den verksamhet den innehåller. Många utblickar och genomblickar i byggnaden har bidragit till överblickbarhet och integration av de olika verksamheterna, samtidigt som de också kan fungera separerande.

 

Det är framför allt genom den lyckade kombinationen av de två programmen, de två ganska disparata verksamheterna, som förutsättningarna för intressant arkitektur skapats. En ensam idrottshall på platsen, eller en ensam scenbyggnad för den delen, hade inte haft samma kraft som en hel ensemble.

.

Satelliten har byggts på en gammal parkeringsyta och genom huset förbinds de två anslutande gatunivåerna och huset blir tillgängligt från flera håll.

I anslutning till den nybyggda idrottshallen finns en fascinerande “satellit” med lokal för möten, teater och musik. Det är en nästan fönsterlös och hemlighetsfull kub med väggytor klädda med klinkerplattor i porslinskvalitet som bildar ett spännande mönster som skiftar utseende i takt med dagsljusets gång. Som en färgskimrande skalbagge får den stora slutna volymen ett spännande samspel med omgivningen och ger karaktär åt hela anläggningen.

Byggnaden utgör idag en trio, tre stora rum, sammanfogade genom generösa foajéer men ljudmässigt hyperavskiljda från varandra. Rumsfunktionsprogrammet myllrar av rum i olika storlekar och olika funktioner – de stora dagsljusbelysta idrottshallarna och de många (små och stora) mörka rummen i ungdomens hus delen. Någon form av typrum existerar inte.

 

Teatern är placerad i en, nästan fönsterlös och hemlighetsfull, kub med väggytor klädda med klinkerplattor i porslinskvalitet. Plattorna bildar ett spännande mönster som skiftar utseende i takt med dagsljusets gång och ger karaktär åt hela anläggningen.

Contact & Team

Sara Grahn

Sara Grahn

Arkitekt

Stockholm

[email protected]

+46 8 402 25 37

Thomas Rudin
Jens Hansson
Douglas Johnson
Sofia Waernulf
Michael Dunér
Lars-Erik Karlsson
Jenny Söderström
Anders Johansson
English
Svenska