White ReCapture – en katalysator för återbruk i stor skala

Förra året lanserade vi den digifysiska tjänsten White ReCapture som redan har använts i flera projekt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt fastställa återbrukspotentialen i byggnader. Vi träffade teamet bakom White ReCapture för att ta reda på hur tjänsten fungerar och på vilket sätt den kan göra skillnad i klimatomställningen.

Ny kunskap, forskning och innovation är grunden för att driva på samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning. På White har vi arbetat med praktiknära forskning och utveckling ända sen starten 1951 och förra året initierades innovationssystemet White Innovation Lab, där utvecklingsprojekt och idéer utvecklas till nya affärserbjudanden. Och det var så White ReCapture gick från idé till en färdigutvecklad tjänst att implementera på marknaden.

 

Kan ni berätta kort vad White ReCapture är för något?

Kortfattat så är det en lösning för byggbranschen att påtagligt underlätta återbruk av byggdelar och inredning i stor skala på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än vad traditionella metoder tillåter.

Det är en datadriven lösning som integrerar RealityCapture, BIM och mångårig expertis inom återbruk, miljö, arkitektur och antikvarier. Med 3D-laserscanning inventerar vi en byggnad, för att sedan med hjälp av våra experter fastställa vad och hur mycket som går att återbruka i nya projekt.

 

Hur fungerar det i praktiken? Kan ni förklara den övergripande tekniken?
En digital modell över byggnaden upprättas och fylls med information om de material och komponenter byggnaden består av och vad som kan återbrukas i framtida projekt. Det blir en kvalitetssäkrad tredimensionell katalog av cirkulära resurser.

White ReCapture bygger på en mix av digitala tredjepartslösningar och egenutvecklade digitala arbetsflöden och script, där vi med nya ändamål för 3D-scanning, kopplar samman punktmoln med BIM och olika databaser, paketerade som en enklare digital tvilling. De olika teknikerna möjliggör sortering, spårbarhet, kvalitetssäkring och sammanställning av återbruksobjekt. Och tillsammans med våra återbruksspecialister realiserar White ReCapture potentialen för återbruk i projekten.

 

På vilket sätt adresserar White ReCapture de klimatutmaningar vi står inför och hur kan tjänsten bidra till att klimatmål uppnås?

Att ställa om till en mer cirkulär ekonomi är en av de mest effektiva åtgärderna för att för att motverka den globala uppvärmningen. Genom att digitalisera och effektivisera återbruksprocessen och kombinera det med specialistkompetens möjliggör White ReCapture återbruk i stor skala.

Med tillgång till kvalitetssäkrad information om de egna resurserna i fastighetsbeståndet kan fastighetsägare och fastighetsutvecklare identifiera och kartlägga resurser för återbruk i framtida byggprojekt samt påvisa klimatbesparingar för de cirkulära produkterna i ett tidigt skede. Det är i tidigt skede som är den bästa fasen för en optimering av en mer cirkulär materialanskaffning. Det skapar förutsättningar för att nå egna klimatmål likväl som branschens färdplan för en klimatneutral byggsektor.

Ni nämnde att White ReCapture effektiviserar återbruksprocessen. Kan ni förklara hur?
Tidigare krävde inventeringar för återbruk många platsbesök för sammanställning, kvalitetssäkring och mängdning av information om återbruk för projekten. Detta var tidigare både tids- och kostnadsdrivande, men med White ReCapture blir arbetet nu mer effektivt och kollaborativt för samtliga parter i byggprocessen.

Den digitala modellen tillgängliggörs för alla berörda aktörer genom alla delar av återbruksprocessen. En tidigare komplex och analog process har nu blivit digital och transparent.

Genom att den digitala modellen upprättats med hjälp av 3D-laserscanning kan den även fungera som en kulturhistorisk dokumentation över de rådande förhållandena i dagsläget och minskar också antalet återbesök på plats då man nu kan utföra digitala platsbesök. Modellen agerar även som en samlad informationskälla, där informationen kan användas för simulering av olika återbruks­scenarier inför framtida projekt.

Finns det några övriga fördelar eller användningsområden för White ReCapture?
Fastighetsägaren eller fastighetsutvecklaren får även en första nivå av en digital tvilling som bygger grunden till ytterligare affärs­möjligheter och effektiviseringar. Med White ReCapture får kunden även digitala modeller av sina fastigheter, som vi sedan kan hjälpa dem att underhålla. Aktuella digitala modeller av fastigheterna sparar både tid och pengar i framtida tillbyggnads- och transformationsprojekt.

Vilka lärdomar har innovationen inneburit för er?
White ReCapture har gett oss ny kunskap om återbruk i kombination med digitalisering samt många lärdomar om framtagande av hybridlösningar, det vill säga innovationer som kombinerar digitalisering och expertis för kundens bästa. Och detta hjälper oss vidare i att driva branschens omställning till klimatneutralitet.

 

Teamet bakom White ReCapture
Niklas Eriksson, erbjudandeägare
Hållbarhetsstrateg med kompetens inom återbruk, digital hållbarhet, simulering och försäljning.

Björn Johansson, arkitekt med återbrukskompetens
Tar fram gestaltningsidéer och stort kunnande inom projekt med återbruk som en integrerad del.

Elin Haettner, projektledare
Senior projektledare med erfarenhet av digital utveckling och innovationsprojekt.

Zebastian Olsson, digital tjänsteägare
Utvecklare med fokus på digitala metoder och specialist på programvaror, punktmoln och BIM.

Dela gärna!