Skogen i fokus när White ställer ut på Biennale Architettura 2023

I helgen öppnar den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale archittetura di Venezia. Tidigare i våras blev det känt att vi blivit inbjudna av årets kurator Lesley Lokko att ställa ut på huvudutställningen The Laboratory of the Future. Vårt bidrag till utställningen lyfter frågan om det är möjligt att hitta en balans mellan skogen som resurs och det brådskande behovet att bevara och återuppbygga känsliga ekosystem.

The Laboratory of the Future syftar till att lösa två av vår tids största utmaningar ”decarbonisation” och ”decolonisation”. Vi ställer ut i Arsenalen under temat ”Dangerous Liaisons” som vi tolkar genom att presentera och analysera relationen mellan storskalig träarkitektur, skogsbruket och skogen. Byggbranschen står för en hög andel av koldioxidutsläppen. Trä binder koldioxid och kan därför bidra till att sänka klimatpåverkan från byggnation. Skogsindustrin är en viktig hörnsten i svensk ekonomi och spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Samtidigt är frågan om hur storskaligt byggande i trä påverkar den biologiska mångfalden och den kulturella betydelsen av skogen komplex.

Stillbild från film: Martin Lang

White tar i den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale di Venezia avstamp i det 20 våningar höga trähuset Sara Kulturhus i Skellefteå och undersöker hur ett träprojekt i den skalan påverkar skogen. Vårt bidrag består av tre dokumentärliknande filmer som visar skogen, skogsindustrin och Sara Kulturhus. Utställningen undersöker projektets materialåtgång och råvaruuttaget ur skogen som det givit upphov till. Genom intervjuer med representanter från skogsindustrin, Naturskyddsföreningen och samekulturen lyfter utställningen flera perspektiv på skogen och dess betydelse.

Under senare år har träbyggandet fått en renässans. Drivet att öka takten i omställningen till klimatneutralitet är positivt. Samtidigt är det viktigt att förstå konsekvenserna av våra metoder och driva utvecklingen av våra städer på ett hållbart sätt. Hur finner vi balansen mellan skogen som råvara å ena sidan och att värna biodiversiteten och värdefulla ekosystem å andra sidan?
Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter

– Vi vill lyfta olika perspektiv då frågorna vi tar upp inte går att resonera kring som svart eller vitt. Vårt bidrag blir ett samtal kring modernt träbyggande med Sara Kulturhus som exempel. Vi vill inspirera till diskussion om hur vi kan lyfta oss ännu ett steg i vårt sätt att arbeta med formgivning i trä i balans med naturen, fortsätter Alexandra Hagen.

Stillbild från film: Pär Olofsson

När den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale di Venezia nu öppnar är vi en av få representanter från norra Europa som ställer ut i Arsenalen.

– ­­Vår inbjudan till arkitekturbiennalen 2023 är ett resultat av ett långvarigt strategiskt arbete där vi arbetar med formgivning som metod att nå hållbarhet. Flera politiska initiativ exempelvis New European Bauhaus och EU-taxonomin ökar efterfrågan på hållbar arkitektur. Det är något vi känner av i form av ökad efterfrågan på vår kunskap från nya geografier, säger Alexandra Hagen, vd, White Arkitekter.

Stillbild från film: Martin Lang

Den 18:e internationella arkitekturutställningen La Biennale di Venezia pågår från den 20 maj till den 26 november 2023.

Kontaktperson

Alexandra Hagen

Alexandra Hagen

Arkitekt, Verkställande direktör

Malmö

+46 40 660 93 34

Dela gärna!